Diana Hryniuk – Výzkum & CV

Kulturní dědictví v ohrožení. Muzea Kyjevské oblasti za války na Ukrajině a po deokupaci.

Výzkumná osa 3: věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: hryniukdiana[@]gmail.com

Diana Hryniuk je docentkou na katedře regionálních studií a cestovního ruchu Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě na Ukrajině. Je autorkou a spoluautorkou více než sto třiceti vědeckých a naučných článků.

Diana je přidruženou členkou Národní organizace cestovního ruchu Ukrajiny a členkou Britské asociace pro slovanská a východoevropská studia (BASEES). Je také expertkou Národní výzkumné nadace Ukrajiny, členkou občanského sdružení Ukrajinská asociace turistických průvodců, Geografické společnosti Ukrajiny a Ukrajinské asociace profesorů a výzkumníků evropské integrace (APREI). Účastnila se mezinárodních i domácích výzkumných a aplikovaných projektů, konferencí, kongresů a kulatých stolů. Rovněž se podílí na vývoji kurzů on-line. Je členkou vědecké komunity Věda v ohrožení, kde působí jako koordinátorka projektu Ochrana vědy během války a který čerpá podporu poskytovanou oddělením pro tisk, vzdělávání a kulturu velvyslanectví Spojených států na Ukrajině, podporu Nadace Alfreda P. Sloana, ukrajinského Ministerstva školství a vědy  a Národní výzkumné nadace. Z výzkumu Preserving science during wartime pod její koordinací vzešla stejnojmenná bílá kniha (https://scienceatrisk.org/whitepaper/preserving-science-during-wartime).

V roce 2022 se stala koordinátorkou dobrovolníků TOP PROJECT, který je součást iniciativy Stand by Ukraine, s cílem digitalizovat a bezplatně zpřístupnit co největší možné množství ukrajinského hmotného dědictví, které je důsledkem války v ohrožení (https://standbyukraine.com.ua/).

Dále se podílela na projektech jako například Erasmus+, USAID, BASEES. V roce 2022 byla na základě výsledků své vědecké činnosti dvakrát nominována do celoukrajinské soutěže Mladý vědec roku v kategoriích Geografie (certifikát č. 2885) a Cestovní ruch (certifikát č. 3094). Rovněž byla jednou z porotců, kteří v rámci projektu Start-up Hospitality vybírali studentského vítěze mezinárodní startupové soutěže Tour System Ukr Challenge. Tím se stala Rudneva Anastasia (IV. kurz oboru 242 Cestovní ruch) se startupem na téma Meziplatformová aplikace pro inkluzivní a bezbariérový cestovní ruch v Kyjevě  – „Inclusive Hospitality Kyiv“.

Mezi oblasti jejího výzkumu patří turismus, historický turismus, muzejní dědictví, regionální geografie a historie, turismus, virtuální turismus a digitalizace kulturního dědictví. Zajímá se o stezky paměti a hrdinů Ukrajiny, vyloučenou zónu Černobylu, rozvoj akademického obsahu v oblasti virtuální a dobrovolnické turistiky s využitím digitálních technologií, genderová studia, vlasteneckou výchovu mládeže, modernizaci vzdělávacího systému Ukrajiny, cestovní ruch ve světě a na Ukrajině.

CV 

Vzdělání

  • 2009-2018 PhD in economic and social geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. PhD Thesis in economic and social geography, «Socio-geographical aspects of the study of the competitiveness of the region (on the example of the Kyiv region)» 
  • 2008-2009 Master in economic and social geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Received the qualification of a regional development manager, an education manager, a teacher of geography, fundamentals of economics and ecology. 
  • 2004-2008 Ukraine Bachelor in economic and social geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Received a basic higher education in the direction of “Geography” and received a bachelor’s degree in geography. 

Profesní zkušenosti

 03.2020 – now Assistant Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Geography, Department of Regional Studies and Tourism, Kyiv, Ukraine. Teaching courses: geosystem research, digital technology in tourism, volunteer tourism, natural processes and patterns, organization of animation in tourism, tourism policy, certification of services in tourism and resort activities, professional and corporate ethics, transport services in tourism. 

07.2019 – 03.2020 Assistant Professor of National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

Vybrané publikace

Monografie a kapitoly

Гринюк Д., Гетьман В., Гринюк Т. Природно-заповідні території України: екотуризм та сільська гостинність. Кол.монографія за ред. О.О.Любіцевої. – К.: Талком, 2023. – 212 с., з ілюстраціями. ISBN 978-617-8016-98-2 

Smyrnov I.H., Hryniuk D.Yu., Tiunov V.А., Stepanets I.О. (2022). The phenomenon of digitalization and practical experience in preserving the cultural heritage of Ukraine during the enemy invasion. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 527–540. UDC 001.32: 1/3] (477) (02). URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-22.pdf 

Dotsenko A.I., Borysova O.V., Hryniuk D.Yu. Religious tourism in Ukraine: status and problems of development. Moderní aspekty vědy: XXVIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 607  UDC 001.32: 1/3] (477) (02)  573-583 ISBN – 9-789-40369-036-0 URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-28.pdf  

Články na platformě Scopus 

Smyrnov, I., Hryniuk, D., Smochko, N., Rastvorova, M., and Svyshcho, V. (2023). The Phenomenon Of The Volunteer Initiative In The Context Of The Development Of Social And Military Volunteering During The Enemy Invasion Of Sovereign Ukraine, Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, Youth Voice Journal Vol. I, pp. 72-89. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-78-2 https://www.rj4allpublications.com/product/the-phenomenon-of-the-volunteer-initiative/  

Hryniuk D.  GRAPH THEORY IN THE SPATIAL ANALYSIS OF SOCIAL SYSTEMS: METHODICAL TECHNIQUES OF REGULARITIES SEARCHING Pylypenko I.; Malchykova D.; Vashchenko O.; Gryniuk D.; Lozova L. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2022, 21(2.1), pp. 19-26 https://www.proquest.com/openview/601e5fe82d28715b3cb11e7071fc073f/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1536338 

Diana Yu. Hryniuk, Denis Ushakov, Oksana V. Novosad, Romana Mikhel, Romana Mikhel, Oksana V. Borysova. Historical Forms of Tourism Gradual Transnationalization and the Perpetuum Mobile Behind it, International Journal of Agricultural extension, 0-12, 2021 Special Issue Agriculture of the CIS Countries as an Essential Element of their Economic Development. https://journals.esciencepress.net/index.php/IJAE/article/view/3716 

Knihy

Tourist Local History: Hadiach and its surroundings. Hryniuk D.Y., Stepanets I.O., Borisova O.V. // Study guide. Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2022. с. 123 Available at: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/06/posibnyk-turystychne-krayeznavstvo-gadyach-ta-jogo-okolyczi-2022.pdf (in Ukrainian)  

Oficiální profily on-line

https://scienceatrisk.org/expert/hryniuk-diana-yuriivna 
https://lavrdemid.wixsite.com/dianahryniuk 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ngM2d9QAAAAJ 
https://standbyukraine.com.ua/ 
https://orcid.org/0000-0003-3375-694X 
https://www.facebook.com/diana.lavre