Krzysztof Tarkowski – Výzkum a CV

Ontologie peněz a antropocén

Výzkumná osa II: Normy a transgrese

kontact: krzysztof.tarkowski[@]gmail.com

Krzystof Tarkowski (*1989) je držitelem titulu Ph.D. v oboru filosofie z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Jeho doktorské studium se zabývalo tím, jaké panuje napětí mezi mainstreamovou filosofií vědy a způsobem, jakým sociální vědy přistupují k vědě a technologii. Při svém studiu se zabýval filosofii a historii, jeho výzkum se věnoval vědeckýcm a technologickým studiím a historické epistemologii.

V průběhu svého pobytu v CEFRESu se podílí na dvou projektech. V rámci porgramu TANDEM pracuje na Zpochybňovaných transformacích energetiky. Konflikty a sociální inovace v České republice, Polsku, Německu a Francii. Tento projekt má za cíl poskytnout vysvětlení odporu proti tranzici a konfliktů mezi zájmovými skupinami způsobených politikami tranzice Evropské unie a národních vlád.

Tarkowski zároveň provádí svůj výzkum Ontologie peněz a antropocén. Ten je založený na předpokladu ohledně toho, jak v dnešní době vnímáme peníze a jejich funkci. Projekt počítá s tím, že na peníze nahlížíme jako na univerzálně směnitelný statek, tento pohled přitom má být podmínkou možnosti pro současnou krizi klimatu a životního prostředí. Tarkowského výzkum má za cíl zpochybnit naše chápání peněz tím, že prozkoumává historické a současné případy, kdy peníze fungovaly nestandardně. Snaží se ilustrovat možnost omezení univerzálnosti peněz tím, že je spojíme s hodnotami a místním kontextem.

 

CV

Vzdělání

 • 2024: Ph.D. z oboru Filosofie, Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni
 • 2016: Mgr. z oboru Filosofie, Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni
 • 2015: Mgr. z oboru Historie, Univerzita Kazimíra Velikého

Výzkumné pobyty

 • duben – červen 2023: Univerzita v Torontu, Katedra filosofie
 • červenec 2022: Vídeňská univerzita, Katedra filosofie – letní škola organizována Institutem Vídeňského kruhu

Vybrané publikace a překlady

 • The Physicist & the Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time. Jimena Canales. Princeton University Press, 2016. Translation and editing into Polish with Anna Kuszmiruk and Gniewomir Sarbicki, in progress.
 • Smart Metering. Social Risk Perception and Risk Governance. Krzysztof Tarkowski et al. In: Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy. Teachener edukit. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, p. 242-269.
 • Decentralized Energy Systems. Social Aspects of Energy Production and Use. Krzysztof Tarkowski et al. In: Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy. Teachener edukit. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, p. 336-368.
 • Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work. Nick Srnicek, Alex Williams. Verso, London 2015. Translation and editing with Ewa Bińczyk and Jakub Gużyński. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
 • The Collapse of Western Civilization. A View from the Future. Naomi Oreskes, Erik M. Conway. Columbia University Press, New York 2014. Translation and editing with Ewa Bińczyk and Jakub Gużyński. Warszawa: PWN, 2017. Chapter of this book was published in the journal: Teksty Drugie, 2017, No. 3.
 • How Buildings ‘Surprise’. The Renovation of the Alte Aula in Vienna. Albena Yaneva. „Science Studies” 2008, Vol. 21, No. 1, p. 8-28. Translation with Ewa Bińczyk, „Avant” 2018, No. 3, p. 25-48.