Anna Kuszmiruk: výzkum a CV

Filozofická kritika pojetí času ve fyzice 20. století. Henri Bergson a teorie relativity.

Výzkumná osa 3 – věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: annakuszmiruk@gmail.com

Hlavními otázkami, kterými se ve své práci zabývám, jsou pojetí času ve filozofii Henriho Bergsona. Zaměřuji se na jeho kritiku teorie relativity ve vztahu k pojetí času a simultaneity. Dále se ve své práci zabývám velkými přelomy ve fyzice 20. století, včetně přechodu od pojmů abstraktního času, prázdného prostoru a absolutního pohybu k relativitě časoprostoru a poté k principu neurčitosti, který předznamenal kvantovou fyziku. Tato přeměna podle velkého fyzika Louise de Broglieho potvrzuje Bergsonovy myšlenky o chápání času. Kromě toho se věnuji také otázkám nařčení Bergsona z iracionality a jeho nynější rehabilitace, ve které vystupují nové interpretace Bergsonovy debaty s Einsteinem a nejnovější studie o bergsonismu.

CV

Education

 • 2019-2024 – PhD in Philosophy supervised by Mark Sinclair (Queen’s University Belfast) and Gniewomir Sarbicki (Nicolaus Copernicus University in Torun)
 • 2014-2016 – MA in Philosophy at NCU in Torun
 • 2011-2014 – BA in Philosophy at NCU in Torun
 • 2009-2014 – MA in Law at NCU in Torun

Ongoing Research Projects

  • 2022-2025: principal investigator in the funding scheme „Preludium 20” granted for the project „Henri Bergson and the Special Theory of Relativity” by the Polish National Science Centre (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=522853)
  • 2021-2025: The New Bergson Bibliography project: Bergson in Poland (https:// bergson.hypotheses.org/bibliographie)
  • 2023-2024: scholarship „Joseph Conrad Fellowship” for the project „The Idea of Justice in Henri Bergson’s Writings” granted by the Institute De Republika under the Polish government (https://iderepublica.pl/joseph-conrad-fellowship/harmonogram/)

Recent Scientific Activities

 • Polish translation of Jimena Canales’s The Physicist and the Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time (in progress), which will be published by Wydawnictwo Naukowe UMK
 • March 21, 2024: Chair of the panel „Bergson and New Theories of Temporality” as a part of the Atelier Bergson organised by the Societe des Amis de Bergson (https:// bergson.hypotheses.org/3007#more-3007)
 • Organiser and participator in the colloquium „Henri Bergson: zapomniany filozof. Odrodzenie Bergsonizmu w XXI wieku” (Henri Bergson: the Forgotten Philosopher. The Revival of Bergsonism in the 21st Century) during the last national Polish Philosophical Congress in Łódź, 14.9.2023 (https://www.zjazdfilozoficzny.uni.lodz.pl/#c179219)
 • The organisation of the international conference “Bergson-Einstein debate on time: 100 years later” on 6-7.04.2022 (https://einsteinbergson.umk.pl/pages/main_page/; most speeches are available on the YouTube channel: youtube.com/@einsteinbergson350)
 • Co-authorship of the article by Ewa Bińczyk „Przyszłość antropocenu w czasach wojny i marazmu : możliwe punkty przełomowe” (The future of the Anthropocene in times of war and marasm. Possible turning points), which appeared in the book Antropocen: w stronę architektury regenerującej (The Anthropocene. Towards a Regenerative Architecture Regeneration) published by the National Institute of Architecture and Urbanism in Warsaw in 2022.
 • Paper entitled „Empty space, abstract time: Bergsonian critique of scientism à propos new physical theory in 20th century” at the Fukuoka Meeting organised by the Global Bergsonism Research Project in 2021 (https://bergson.hypotheses.org/1925; presentation available here: https://www.youtube.com/watch?v=30NkuEFyrs4)
 • Paper “Change or causality? Bergson on the essence of time in the context of his philosophy of science” during the webinar organised by the NCU Department of Logic “Eclectic Approaches to Causation and Explanation” on 16-17.12.2021(https://www.filozofia.umk.pl/ katedra-logiki/2802-2/