Thomas Chopard – Výzkum a CV

Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe

Osa III – Veci, stopy, mapovanie: Priestor vo svojom každodennom živote

Kontakt: thomas.chopard[@]ehess.fr

Thomas Chopard je historik a odborný asistent na École des Hautes Études en Sciences Sociales, v Centre historického výskumu (EHESS/CRH). Jeho výskum sa zaoberá dejinami protižidovského prenasledovania a židovskej migrácie v strednej a východnej Európe. V začiatkoch svojej práce sa venoval pogromom a protižidovskému násiliu na Ukrajine počas revolučného obdobia, následne sa zapojil do projektu ERC Lubartworld, v rámci ktorého sledoval trajektórie Židov z poľského mesta Lubartów. Jeho súčasný výskum spája výskum núteného vysídľovania, ktorému boli Židia vystavení počas druhej svetovej vojny, a dejiny stalinských represií.