Host Visegrádského fóra č. 2: Lydia Coudroy de Lille

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (koordinátorka: Luďa Klusáková) a spolu s Francouzsko-maďarským seminářem na Katedře historiografie a evropských společenských věd Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti (koordinátoři: Gábor Sonkoly a Gábor Czoch) geografku Lydiu Coudroy de Lille od 14. do 17. března 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Lydia Coudroy de Lille_1Lydia Coudroy de Lille je geografka, profesorka na Univerzitě v Lyonu a členka laboratoře Environnement Ville Société v rámci CNRS . Po svých studiích historie a geografie na École Normale Supérieure de Paris, napsala svou doktorskou disertační práci na univerzitě v  Saint-Etienne a následně v roce 1995 začala působit na univerzitě Lumière Lyon 2 jako vysokoškolská pedagožka. Od roku 2012 je součástí výzkumných skupiny v rámci CNRS s názvem Connaissance de l’Europe médiane a Espace et réseaux urbains. Je členkou farncouzsko-německé výzkumné sítě Saisir l’Europe/Europa als Herausforderung. V akademickém roce 2015-2016 vede výzkumný program týkající se družstevnictví a teritoriálního rozvoje spolu se Záhřebskou univerzitou.

Výzkumy Lydie Coudroy de Lille jsou zaměřené na urbánní oblasti středo-východní Evropy, se kterou se v posledním čtvrt století spojují strukturální postsociální transformace, integrace do Evropské unie a globalizace. Prostřednictvím komparativního přístupu se zabývá vlivy této trojí dynamiky na města, a to především v Polsku. V centru zájmu jejích prací je otázka bydlení spolu s důrazem na historické faktory spojené s obtížnostmi obnovení družstevního sektoru v Polsku, na vztahy mezi metropolizací a produkcí bydlení.  Na druhou stranu se zabývá také činností Evropské unie, jakožto živné půdy urbánních proměn v Polsku (politika boje proti chudobě, strategie metropolitních teritorií, oblastní reformy, urbánní obnovy, zvláštní ekonomické zóny). Její výzkumy si kladou otázku minulých, přítomných i budoucích přístupů Evropy, a to počínaje tímto středo-východním regionem.

Pro více informací, pokračujte zde.

Poslední publikace:
  • Albert A., Coudroy de Lille L., 2015, “Пути интернационализации европейской метрополии (на примере Лиона)”  [Les voies de l’internationalisation d’une métropole européenne : l’exemple de Lyon], in L. Rudenko (dir.), ФУНКЦИИ  ГОРОДОВ  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОСТРАНСТВО [Les fonctions urbaines et leurs effets spatiaux],  Kiev, Fenix, p. 60-73.
  • Coudroy de Lille L.., 2015, “Housing cooperatives in Poland. The origins of a deadlock”, Urban Research & Practice, vol. 8, n° 1, 2015, p. 17-31. DOI: 10.1080/17535069.2015.1011424
  • Glezer O. B., Kolosov V.A., Brade I., Coudroy de Lille L., & Sluka N.A., “Integrated Forms of Urban Settlement Pattern in Russia, Europe, and Worldwide”, Regional Research of Russia, vol. 4, n° 2, 2014, p. 80-89. DOI: 10.1134/s207997051402004x
  • Belmessous F., Coudroy de Lille L., Bonneval L., Ortar N. (dir.), Logement et politique(s) : un couple encore d’actualité ?, Paris, L’Harmattan, collection « Habitat et sociétés », 2014.
  • Coudroy de Lille L., « Le logement en République populaire de Pologne : du “déficit” à la “crise” », Le Mouvement Social, vol. 4, n° 245, 2013, p. 109-122. Also in English : Housing in the Polish People’s Republic: From “Deficit” to “Crisis”. DOI : 10.3917/lms.245.0109.