Postdoktorské pozice na EHESS

V rámci kampaně 2016 nabízí EHESS 10 pracovních pozic pro postdoktorské výzkumné pracovníky v délce trvání jednoho roku.

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 14. 03. 2016
Začátek programu: 1. 9. 2016
URL : https://www.ehess.fr/fr/recrutement/10-contrats-post-doctoraux-1er-septembre-2016
Přihlášky zde: https://www.ehess.fr/fr/emplois-posts-doctorants

Pozice jsou určené mladým vědcům, kteří obhájili svou disertační práci mezi 1. 1. 2013  a 31. 1. 2016 ve Francii nebo v zahraničí, a to na jiném pracovišti než na EHESS.

Podmínkou je, že kandidáti nikdy nebyli v pracovním poměru na EHESS.

Každý kandidát určí (maximálně 3) laboratoře nebo výzkumná centra EHESS (nebo partnerská centra EHESS), do kterých by si přál být přijat a do jejichž programu by chtěl zařadit svůj výzkumný projekt (seznam výzkumných center je k dispozici na webové stránce EHESS).

Při výběru bude bráno na zřetel silné interdisciplinární zaměření, mezinárodní otevřenost a kapacita vedení dialogu s různými laboratořemi nebo obory EHESS.

V rámci partnerství s Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) může být podána žádost na eventuální možnost spolufinancování, přičemž kandidát bude začleněn do oddělení výzkumu a vzdělávání MuCEM. Výzkumný projekt kandidáta musí být blízký aktivitám tohoto pracoviště (dynamiky současných společností, Středozemí).