Host Visegrádského fóra č. 4: Roger Chartier, mezi Varšavou a Prahou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Institutem polské kultury (koordinátor: Paweł Rodak), Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Paul Gradvohl), Ústavem pro českou literaturu AV ČR (koordinátor: Michael Wögerbauer) a Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK (koordinátor: Jiří Hnilica) francouzského historika Rogera Chartiera od 16. do 19. května 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

chartier. PhotographRoger Chartier je historik, profesor na Collège de France, od roku 2007 vedoucí katedry “Písemnosti a kultury v moderní Evropě”, od roku 1984 vyučuje na EHESS (na Ústavu pro historický výzkum) a od roku 2001 působí jako hostující profesor na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii.

Je světovým odborníkem na dějiny knihy, vydavatelství a četby v moderní době. Ve svých pracích se také zabýval epistemologií dějin.

Je autorem mnoha významných publikací, které ovlivnily vývoj kulturních dějin společnosti ve Francii i v zahraničí v návaznosti na školu Annales a na tzv. „linguistic turn“. Výbor z jeho prací představují například následující publikace (obě knihy přeloženy do několika jazyků):

  • Cultural history. Between Practices and Representations (Cambridge, Polity Press, et Ithaca, Cornell University Press, 1988 )
  • Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude (Albin Michel, 1998, 2009)

Poté, co se zabýval vzděláváním, se jeho zájem rozšířil na všechny aspekty písemné kultury – autory, čtenáře, hmotnou stránku psaní textů, zvláště s ohledem na tištěné knihy. Skrze zkoumání těchto aspektů se obrací k velkým problémům sociálních dějin. Zabývá se společenskými reprezentacemi a těmi typy praxe, jejichž předmětem je text (strategie autorů a vydavatelů, osvojení čtenářů) a snaží se o jejich nové chápání na pomezí literatury, dějin vědění, kulturních a sociálních dějin.

Podílel se na vydání významných souborných prací: l’Histoire de l’édition française s Henri-Jeanem Martinem (4 sv., Ed. du Cercle de la librairie,1983–1986), Pratiques de la lecture (Payot 1993) a Storia della lettura nel mondo Occidentale (s Guglielmem Cavallem, Editori Laterza, 1995).

Jeho vlastní knihy jsou zásadními publikacemi v dané oblasti a byly přeloženy do několika jazyků.

  • Les origines culturelles de la Révolution française (Seuil 1990)
  • Lectures et lecteurs dans la France de l’Ancien Régime, (Le Seuil, 1987)
  • L’Ordre des livres, Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, (Alinéa, 1992)
  • Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer (University of Pennsylvania Press, 1995)
  • Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècles) (Albin Michel, 1996)
  • Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle) (Gallimard et Le Seuil, 2005).

Práce Rogera Chartiera se vyznačují důrazem na prameny a současně velkým badatelským rozpětím. Zahrnují jak kolportážní literaturu a knihy určené „lidovému“ publiku, vydávané za Ancien Régime, tak edice Shakespearových a Cervantesových děl, textů zlatého věku španělské literatury nebo klasického francouzského divadla.

Nejnovější publikace

  • La Main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 2015.
  • Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’une pièce perdue, Paris, Gallimard, 2011.

V češtině: Na okraje útesu, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2010.

Viz též: http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/biographie.htm