Mezinárodní kolokvium: Překlad mezi jazykem, kulturou a dějinami

PROGRAM
Čtvrtek 14. dubna 2016

9:30 – Registrace  účastníků.

10:00 –  Zahájení kolokvia.

10:20-11:00 – Hlavní přednášející Ioana Popa (CEFRES Praha, CNRS Paříž): Circuits de traduction : une sociologie des transferts littéraires Est / Ouest pendant la Guerre froide.

11:00-12:30 – I. sekce – Teorie překladu v Rumunsku a v dalších evropských zemích; metody hodnocení překladu.
Georgiana Lungu-Badea: Traductologia în România. Perspectivă istorică, aspecte actuale, tendinţe
Rodica Dimitriu: Traducerea ca discurs cultural şi obiect de studiu în mediul academic românesc
Libuša Vajdová: Traductologia în contextul cultural şi politic ceh şi slovac din secolul 20 – tendinţe, concepte, rupturi şi restituiri
Giovanna Nanci: La méthode critique de Lance Hewson pour l‘évaluation de la traduction

12:30-14:00 – Přestávka na občerstvení.

14:00-15:30 – II. sekce – Překládání textů z různých epoch a z různých evropských kultur do rumunštiny.
Anca Irina Ionescu: Probleme specifice în transpunere în limba română a lucrării: Josef Hrabák, Úvod do teorie verše
Petre Bârlea: Traducerile din clasicii antici în „Epoca de tranziție” a culturii române. Strategii oficiale și inițiative particulare
Eva Mârza: Istoria traducerilor în cultura românească din Transilvania  (sec. XVI – începutul sec. XIX)
Patricia Serbac: Poezia „Găsită” („Gefunden”) a lui Goethe – analiza traducerilor în limba română

15:30-17.00 – Diskuse na témata přednesených referátů.

Pátek 15. dubna 2016

10:00-13:00 – III. sekce – Kulturní, historické a lingvistické aspekty překladu.
Helliana Ianculescu: Traducerile literare în contextul globalizării
Constantin-Ioan Mladin: Câteva cuvinte despre traducerea în franceză a operei lui Caragiale (interferențe diafazice, diacronice și diatopice)
Ramona Zăvoianu-Petrovici: Traducerea repetițiilor la Milan Kundera – o abordare cognitivă
Eugenia Bojoga: Opera ”lingvistică” a lui Stalin în limbile română şi cehă
Dan Ungureanu: Limba română din filmul Aferim 

13:00-14:00 – Přestávka na občerstvení.

14:00-16:00 – IV. sekce – Překlady z rumunské literatury do češtiny a slovenštiny.
Libuše Valentová: Traducerile din literatura română în cehă de-a lungul timpului: tendinţe şi preferinţe
Eva Kenderessy: Traducerile din literatura română în limba slovacă din anul 2000 până în prezent
Jana Páleníková: Câteva probleme de traducere din proza scurtă a lui Mircea Cărtărescu
Jiří Našinec: Problematica traducerii titlurilor de carte
Jitka Lukešová: Câteva probleme în legătură cu traducerea în limba cehă a prozei române interbelice (Gib I. Mihăescu: Rusoaica)
Jarmila Horáková: Aventura traducerii: traducerea Cărții șoaptelor de Varujan Vosganian în limba cehă

16:00-17:00 – Diskuse na témata přednesených referátů.

17:00-18.00 – Závěr kolokvia.

Pozvání na číši vína od Rumunského kulturního institutu.