Stáže v CEFRESu

CEFRES rád přijme stážisty na dobu od 1 do 3 měsíců z řad studentů minimálně magisterského programu. Stáže mohou být vědecké (terénní výzkum nebo bádání v archivech související s výzkumným projektem, navazování kontaktů v rámci vědecké sociální sítě ústavu) nebo administrativní povahy (výpomoc s organizací vědeckých aktivit ústavu, práce v knihovně nebo zajišťování internetové stránky a digitální komunikace).

Pracovní náplň stáže je založená na vzájemné dohodě uzavřené mezi CEFRESem a stážisty. Ta je předběžně stanovena na základě domluvy mezi stážistou a jeho tutorem. Stážisté budou po celou dobu trvání stáže zaštítěni tutorem, jehož jméno bude předem zapsané do dohody o stáži. Různí tutoři si mohou vzít na starosti stážisty na základě jejich tématu nebo vybrané pracovní náplně. Tutoři se zavazují, že budou stážistům nápomocni ve vysvětlení vědeckých metod a přístupů souvisejících s jejich prací. Pro vlastní aktivity budou mít stážisté v CEFRESu k dispozici pracovní zázemí. CEFRES může nakonec stážistům poskytnout finanční odměnu.

Od stážistů se vyžaduje sepsání závěrečné zprávy týkající se jejich zkušeností a nových dovedností ve formě vědecké práce nebo zprávy ze stáže. Tato závěrečná zpráva bude sloužit ke zhodnocení výsledků, které stážisté v CEFRESu dosáhli. Po skončení získá stážista od svého tutora potvrzení o absolvování stáže.

Přihlášky mohou být zasílány v průběhu celého roku, nejméně 3 měsíce před zamýšleným začátkem stáže. Všechny přihlášky zasílejte ve francouzském nebo anglickém jazyce na e-mail: cefres(@)cefres.cz

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:

  • životopis
  • motivační dopis zahrnující popis projektu a očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou dobu stáže
  • smlouvu o výkonu stáže od své univerzity.