Lenka Kužvartová: výzkum a CV

Člověk, který zpívá, potřebuje bydlet. Experimenty v obytné architektuře 2. poloviny 20. století v Brazílii

Výzkumná osa 3: Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: kuzvartova@cefres.cz 

Photo_Lenka KužvartováV rámci výzkumu mne zajímají především dvě témata: společensky angažovaná role architekta a možnosti alternativní produkce městského prostoru ve městech Globálního Jihu, konkrétně v brazilském São Paulu.

Zajímají mě možnosti a limity kritického postoje architektů, kteří kritizují kapitalistickou exploataci městského prostoru a marginalizaci chudých ve městech. Ve své diplomové práci jsem se zabývala myšlenkou kolektivního bydlení rozvíjenou levicovými architekty v meziválečném období, která byla kritikou špatných bytových podmínek dělníků, nečinnosti státu v tomto ohledu a využívání této situace spekulanty a vlastníky nemovitostí.

Jako současný příklad kritické architektonické praxe inspirované levicovým myšlením jsem si vybrala práci tzv. skupiny technické asistence Usina v São Paulu, která už od 80. let pomáhá sociálním hnutím stavět bydlení samosprávným způsobem. Samosprávná výstavba je odpovědí na dlouhodobou bytovou nouzi ve městě a na vládní bytové programy, které vymisťují chudé na periferii, kde chybí městská infrastruktura.

Role architekta v samosprávném procesu je zásadní: jednak pro vyjednávání se státní mocí, jednak pro participativní projektování spolu s budoucími obyvateli. Snaha demokratizovat technické vědění spojené s bytovou výstavbou spojuje brazilské architekty s evropskými architekty jako byli Giancarlo de Carlo, Lucien Kroll, John Habraken a Ralph Erskine, kteří během 60. a 70. let rozvíjeli strategie participace budoucích obyvatel na projektování.

Můj výzkum se odkazuje také k pracem architekta Johna F. C. Turnera, který kritizoval státní programy snažící se vyřešit bytovou otázku prostřednictvím masové bytové výstavby a bourání svépomocně vystavěných slumů. Turner rozpoznal přednosti svépomocně vystavěného prostředí slumů charakteristických pro latinskoamerická velkoměsta a spatřoval v tom možnou inspiraci pro alternativní způsob bytové výstavby a produkce městského prostoru. Brazilská samosprávná výstavba se svépomocnou výstavbou inspiruje, ale dává před ní přednost samosprávnému řízení výstavby samotnými budoucími obyvateli. Část výstavby přesto vykonávají oni sami.

Zdá se, že brazilská svépomocná výstavba umožňuje chudým účastnit se, i když v omezeném měřítku, vytváření městského prostoru a je jedním z nástrojů pro dosažení jejich „práva na město“ ve smyslu, v němž tento pojem rozvíjeli Henri Lefebvre a David Harvey. A v tomto procesu ve velké míře závisí na podpoře architektů.

CV

Dosažené vzdělání

od 2012: doktorandka na Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

2012: obhájení magisterské diplomové práce s názvem „Kolektivní bydlení v 2. polovině 20. století. K realizovaným kolektivním domům v Československu“ na katedře dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Granty a výzkumné projekty

od 2014:  „Skutečně participovat. Samosprávná architektura v Brazílii“
hlavní řešitelka výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze

od 2014: „Můj dům je i tvůj dům. Kolektivní bydlení v Československu a jeho proměny v čase“
kurátorská příprava výstavního projektu pro Muzeum umění v Olomouci, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Alšovu jihočeskou galerii v Českých Budějovicích a Oblastní galerii v Liberci s předpokládaným termínem zahájení v červnu 2017

2013: „Hotelové domy v ČSR jako pokračování myšlenky kolektivního bydlení“
hlavní řešitelka projektu podpořeného z Vnitřního grantu filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Vybrané příspěvky na konferencích a workshopech

„Self-managed housing construction in Brazil“ Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci  „From Contested_Cities to Global Urban Justice – Critical Dialogues,“ Madrid, červenec 2016

„The self-managed architecture in Brazil approached by ANT“ Příspěvek na workshopu „Blurred Lines: Working Symmetrically in Anthropology and Archeology“ organizovaném Wert und Äquivalent Graduirtenkolleg z Goetheovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, Ebernburg, červen 2015

„Squatting jako forma commoning“ Příspěvek přednesený na konferenci věnované konceptu commons, Praha, červen 2014

„Domy hotelového typu jako aktualizace myšlenky kolektivního bydlení v 60. letech 20. století“ Příspěvek přednesený na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny u Plzně, březen 2014

Vybrané články

Kužvartová L., Virtová T. (2015) Myslet symetricky. Zpráva z workshopu Blurred Lines, Cargo. Časopis pro kulturní/sociální antropologii, č. 1-2

Kužvartová L. (2015) Skutečná participace? Architektura je příliš důležitá na to, aby byla ponechána jen architektům, Era 21 – o architektuře víc!, č. 2

Kužvartová L. (2014) Domy hotelového typu jako aktualizace myšlenky kolektivního bydlení v 60. letech 20. století, Umění/Art č. 3