CFP: Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu

Konference Evropské asociace pro Židovská studia

Uzávěrka pro zasílání abstarktů: konec října 2016
Rozhodnutí o vybraných příspěvcích: konec listopaduu 2016
Datum a místo: 23. – 25. května 2017, vila Lanna, Praha
Jazyk: anglicky
Organizátoři: Kateřina Čapková (Ústav soudobých dějin, AV ČR), Kamil Kijek (Katedra Židovských studií, Vroclavská univerzita), Stephan Stach (Ústav soudobých dějin, AV ČR)

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem. Až teprve v posledních zhruba deseti letech můžeme pozorovat obrat ke komplexnějšímu pohledu na židovskou zkušenost za komunistických režimů.

Nejinspirativnější výzkum existuje, zdá se, především k židovské zkušenosti v rozdílných částech bývalého Sovětského svazu. Jedním z cílů naší konference je tedy začít dialog mezi vědci, kteří se zaměřují na Židy v Sovětském svazu, a těmi, kteří se zabývají Židy v pro-sovětských režimech středovýchodní a východní Evropy, protože zde, z různých důvodů, existuje jen velmi málo kooperace, i když jejich témata jsou navzájem provázaná.

Následující témata jsou pro nás obzvláště důležitá:

  1. legislativa ohledně Židů v komunistických/socialistických státech Evropy a instituční možnosti pro Židy (včetně náboženských, kulturních, vzdělávacích a charitativních institucí)
  2. způsoby udržování a rozvíjení „židovské identity“ za komunistických režimů, v rámci a mimo oficiální organizace, v soukromí i na veřejnosti
  3. rodinné a gender aspekty židovského života za komunismu
  4. sociální sítě přes „železnou oponu“ a napříč státy „sovětského bloku“
  5. jidiš kultura a vzdělávání v komunistických režimech

Mezi vědci, kteří již přislíbili svoji účast, jsou:

Elissa Bemporad, Queens College, New York
Valeri Dymshits, European University, St. Petersburg
Gennady Estraikh, New York University
Joanna Nalewajko-Kulikov, Polská akademie věd, Varšava
Marcos Silber, Univerzita v Haifě
Anna Shternshis, Toronto University
Arkadi Zeltser, Yad Vashem, Jeruzalém

Více ke koncepci konference a požadavcích k abstraktu viz v anglické verzi.