Česko-francouzský historický seminář FF UK & CEFRES

Od roku 2007 je CEFRES partnerem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s nímž se společně podílí na organizaci česko-francouzského historického semináře. Tento seminář, který se koná každý týden, je otevřený českým frankofonním studentům a fracouzským studentům v rámci programu Erasmus a nabízí přednášky francouzských historiků týkající se hlavního tématu daného semestru.

Téma zimního semestru 2015/2016 je: “Cestování a komunikace”.

Viz program v rámci kalendáře událostí CEFRESu.

Program historického semináře a ateliér na ZS 2015/2016

Více na webu Filozofické fakulty UK.