CFP: Francouzský pragmatismus a znovuustavení současné sociologie

Uzávěrka pro abstrakty: 15. listopadu 2016
Datum a místo: 15. a 16. prosince 2016
Jazyk: anglicky
Organizátoři: Paul Blokker (FSV UK) a Nicolas Maslowski (CCFEF Varšavské univerzity)

Institut sociologických studií FSV UK, Pracoviště historické sociologie FHS UK, CEFRES a Centrum francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity pořádají v termínu 15.-16. prosince workshop nazvaný „Francouzský pragmatismus a znovuustavení současné sociologie”.

V posledních zhruba dvaceti letech se mezi sociology a dalšími humanitními a sociálními vědci (například historiky, antropology a ekonomy) rozšířil nový přístup k sociologii, ovlivňující podobu řady výzkumných projektů. Chystaný workshop se soustředí na hlavní charakteristiky a přínosy toho přístupu a na jeho vliv v sociologickém a interdisciplinárním výzkumu v minulosti i v současnosti. Cílem workshopu bude prozkoumat potenciál pragmatické sociologie, její relevanci a možností jejího využití v české sociologii.

Workshop zahájí přednáška profesora Laurenta Thévenota, který promluví o současných trendech v pragmatické sociologii a o svém aktuálním výzkumném projektu.

Organizace workshopu:
Institut sociologických studií (Fakulta sociálních věd UK)
Pracoviště historické sociologie (Fakulta humanitních studií UK)
Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)
Centrum francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity

Abstrakt příspěvku (v rozsahu 150-200 slov) prosím zašlete organizátorům do 15. listopadu 2016.