Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES 2015-2016

Statutární členové Řídícího výboru

  • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Clara Royer, ředitelka CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky