Výzva k podávání přihlášek na Institut d’études avancées de Paris

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 1. 3. 2017 (15:00 hodin)
Začátek programu: různý
URL: http://www.paris-iea.fr/fr/evenements/appels-a-candidature

Institut dalšího vzdělávání (IEA) provádí nábor výzkumných pracovníků na špičkové úrovni z různých zemí, a to z oblasti společenských a humanitních věd a přidružených oborů na období pěti nebo devíti měsíců v rámci akademického roku 2018/2019.

IEA nabízí badatelům všech národností zaměstnaným mimo území Francie možnost rozvíjet a dále pracovat na výzkumném projektu v rámci programu „blanc“ nebo tematického programu zaměřeného na neurovědu a těžit tak z pobytu ve význačném vědeckém prostředí. Institut nabídne podporu ve formě utváření kontaktů s vědci z univerzitních a výzkumných institucí z Paříže a z regionu Île-de-France.

IEA v prosinci 2016 vyhlásila tři výzvy k podávání přihlášek na výzkumné pobyty určené vědcům všech národností zaměstnaným mimo území Francie. Jedná se o následující tři druhy přihlášek:

výzva v rámci programu „blanc“ pro pobyty v délce pěti nebo devíti měsíců v průběhu akademického roku 2018/2019 otevřená vědcům ze všech humanitních a společenskovědních oborů.

výzva v rámci programu „mozek, kultura a společnost“ pro pobyty v délce pěti nebo devíti měsíců v průběhu akademického roku 2018/2019. Tato výzva je určena pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí pracovat na výzkumném projektu, který propojuje neurovědy, kognitivní vědy a humanitní a společenské vědy.

přihlášky na katedru „Jean d’Alembert“ Paris-Saclay – IEA, Paříž pro pobyty v délce šesti měsíců v průběhu akademického roku 2017/2018. Katedra umožní jednomu badateli pracovat na jeho výzkumném projektu týkajícího se následujících oblastí: „Trh, podniky, práce a inovace“, „Dědictví, kultura a vědění“ nebo „Věda a společnost“, a to ve spolupráci přednostně s jednou či více laboratořemi na Univerzitě Paris-Saclay.

Facebooktwitterlinkedin