Výzva 2022 – Program “mladých vědců” na podporu mobility doktorandů. 2022

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 31. března 2022 (výzva uzavřena)
Období: 1. září 2022 – 31. srpna 2023

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 25 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující:
  • záměr a přínos výzkumu;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu projektu ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky:
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu? (cca 450 slov);
  • K čemu by mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (cca 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a příspěvky z konferencí.

Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem ve francouzském nebo anglickém jazyce v 1 dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Young Fellow-příjmení“ na e-mail: claire@cefres.cz.

Všechny kompletní obdržené přihlášky budou hodnoceny odbornou komisí. Kandidáti budou informováni o výsledcích prvního výběrového kola nejpozději 19. května 2022. Úspěšní kandidáti pak budou pozváni na pohovor před komisí, které bude předsedat ředitel CEFRESu v týdnu od 30. května 2022. Konečné výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 7. června 2022. 

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na paní Claire Madl: claire@cefres.cz.

Facebooktwitterlinkedin