Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maïarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Programme Tento finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu . Financování bude poskytováno ve výši 300 000 Kč ročně. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

Uchazeči předkládají žádost zahrnující :
 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení ;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující :
  • záměr a přínos výzkumu ;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu projektu ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky :
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu ? (environ 450 slov);
  • K čemu par mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (environ 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce ;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a příspěvky z konferencí.

. _ _ _ _

Kalendář

Duben-květen 2023 : předběžný výběr žádostí
22.5.2023 : výsledky předběžného výběru
29.5-2.6.2023 : přijímací pohovory
7.6.2023 : zveřejnění výsledkí výběru

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na paní Claire Madl: claire.madl@cefres.cz .

Facebooktwitterlinkedin