Výzva 2024 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva k podávání přihlášek do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 17. března 2024 (výzva otevřena)
Období mobility: 1. září 2024 – 31. srpna 2025

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy a doktorandky nejméně ve 2. ročníku doktorského studia zapsané na univerzitě ve Francii, Maďarsku, Polsku, Slovensku nebo České republice. Program této finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu .

Financování bude poskytováno ve výši 12 000 EUR / 300 000 Kč ročně.

Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu v Praze a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

NB. V rámci Dohody o spolupráci mezi CEFRESem a Central European University (CEU) se doktorandi a doktorandky CEU mohou ucházet o tuto podporu.

KALENDÁŘ

 • 17. ledna 2024 >  publikování výzvy
 • 17. března 2024 23:59 CET >  Uzávěrka na podávání přihlášek
 • 17. dubna–28. května 2024 >  zhodnocení a předběžný výběr žádostí
 • 16.–17. května 2024 >  přijímací pohovory (online pokud nutné)
 • 20. května 2024 >  zveřejnění výsledků výběru
 • 1. září 2024–31. srpna 2025 >  období pobytu v CEFRESu

Uchazeči předkládají žádost (v angličtině či ve francouzštině) zahrnující

 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení ;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující :
  • záměr a přínos výzkumu ;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu projektu ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky :
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu ? (environ 450 slov);
  • K čemu par mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (environ 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce ;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a příspěvky z konferencí.

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na paní Claire Madl: claire.madl@cefres.cz .