Po stopách romské genocidy: rodiny jako šiřitelé zkušeností a paměti

První mezinárodní konference v Praze

Forum for Romani Histories

Kdy: 20.-22. září 2017

Kde: Akademie věd České republiky, Vila Lanna, Praha

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2017

Více o iniciativě Forum for Romani Histories zde

Více o týmu Fora zde

 Konference je společnou událostí dvou nedávných akademických iniciativ zaměřujících se na dějiny Romů a podporujících nové přístupy ve výzkumu v této oblasti. Jedná se o Prague Forum for Romani Histories a výzkumnou síť zaměřenou na odkaz romské genocidy v Evropě po roce 1945, která byla založena Radou pro výzkum v oblasti umění a humanitních věd (AHRC, Velká Británie). Cílem obou iniciativ je podnítit debatu na téma dějin Romů jako součásti dějin Evropy a současné evropské společnosti.

Iniciativa výzkumné sítě zaměřené na odkaz romské genocidy v Evropě po roce 1945 Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945, financovaná z prostředků Rady pro výzkum v oblasti umění a humanitních věd, představuje mezinárodní uskupení historiků, vědců v oblasti společenských věd a studentů jazyka a kultury, kteří spolupracují se zástupci romských komunit a zkoumají, jak politika genocidy zmítající Evropou od poloviny 30. let 20. století až do roku 1945 utvářela společenskou, politickou a kulturní historii Romů po roce 1945. Uskupení je vedeno Celií Donertovou a Evou Rosenhaftovou z Univerzity v Liverpoolu ve spolupráci s projektem MigRom z Univerzity v Manchesteru a Seminářem romistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Konference má blízko ke svým dalším aktivitám plánovaným na rok 2017 (workshopy pro vědce na téma konceptuálních přístupů a státních praktik i další události pro širokou veřejnost).

Prague Forum for Romani Histories je mezinárodní akademická iniciativa, jejímž cílem je podporovat interdisciplinární, intersekcionální a nadnárodní výzkum a diskusi o studiu Romů jako nedílné součásti evropských společností a jako integrální složky historického výzkumu v oblasti evropských i mimoevropských dějin. Prostřednictvím podpory  metodologických přístupů soustředících se na procesy sociální diferenciace a uznáváním problematické role disciplín reifikujících nerovné mocenské vztahy se Forum snaží přispívat k decentralizaci homogenních narativů založených na národnosti a identitě v evropských dějinách. Tím se také pokouší o reflexivní a sebekritické práce, které by zdůraznily roli Romů jako dějinných spoluaktérů, aniž by zlehčovaly jejich diskriminaci nebo perzekuce. Institucionálně je Forum ukotvené v rámci Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Jeho partnery jsou CEFRES, Hlavní město Praha a Seminář romistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Plánovaná konference je inaugurační událostí Fora.

Konference bude doplněna workshopem pro studenty doktorského a magisterského studia, jejichž závěrečné práce se zakládají na historickém přístupu ke studiu Romů. Workshop bude organizován iniciativou Prague Forum for Romani Histories ve spolupráci s letní školou NAIRS (síť akademických pracovišť zabývajících se romistikou). Pro více informací navštivte internetovou stránku iniciativy Prague Forum for Romani Histories a/nebo NAIRS.