Otevřená společenskovědní a humanitněvědní oborová setkání

Platforma CEFRES pořádala během měsíců duben a květen 2015

OTEVŘENÁ SPOLEČENSKOVĚDNÍ A HUMANITNĚVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ

za účelem definovat věděckou politiku CEFRESu a navázat vědeckou spolupráci na evropské úrovni.

 

Forum Jw StNa základě Smlouvy o spolupráci, podepsané 21. listopadu 2015 mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, francouzským Národním ústavem pro vědecký výzkum (CNRS), Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky, otevírá CEFRES novou stránku své historie. Díky této smlouvě vznikla ve spolupráci s AV ČR a UK Platforma francouzsko-české spolupráce ve společenských a humanitních vědách, nazvaná “Platforma CEFRES”.

Aussi le CEFRES souhaite-t-il définir sa politique scientifique, c’est-à-dire ses trois axes de recherche, en concertation étroite avec les chercheurs de République tchèque désireux de travailler avec lui.

Tato otevřená setkání umožnila zájemcům ze všech sociálně a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být včleněna do výzkumného programu CEFRESu. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií seznámila s koncepcí další činnosti instituce, jež se v průběhu 24 let působení stala významnou součástí českého akademického prostředí.

Une série de réunions bi-disciplinaires a permis aux chercheurs de tous les domaines des sciences humaines et sociales qui le souhaitaient de présenter leurs objets d’études et de discuter des possibilités de coopération que le CEFRES pourrait inclure dans ses axes scientifiques. Durant ces rencontres, la directrice du CEFRES, Mme Clara Royer, a fait part de sa conception de l’activité de cette institution devenue, après 24 ans d’existence, une composante incontournable du milieu académique tchèque

Kalendář setkání

8. dubna Filozofie / Sociologie
13. dubna Sociologie / Literatura
14. dubna Dějiny umění / Filozofie
22. dubna Historie / Politologie
28. dubna Historie
29. dubna Židovská studia
30. dubna Teritoriální studia / Mezinárodní vztahy / Právo
13. května Dějiny umění / Literatura

Koordinátoři podle oboru

Dějiny umění – Taťana PETRASOVÁ
Filozofie – Jan MARŠÁLEK
Historie – Daniela TINKOVÁ
Literatura – Chiara MENGOZZI & Michael WÖGERBAUER
Mezinárodní vztahy – Clément STEUER
Politologie – Michel PEROTTINO
Právo – Solange MASLOWSKI
Sociologie – Pavel SITEK
Soudobé dějiny – Ondřej MATĚJKA
Teritoriální studia – Pauli BAUER
Židovská studia – Kateřina ČAPKOVÁ

Účastníci představili své badatelské zaměření, pokusili se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhli konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci Platformy CEFRES by měli zájem se podílet.

Viz zpráva ze společensko a humanitněvědních setkání na: cefres.hypotheses.org

Platforma Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách
organizována během měsíců duben a květen 2015

OTEVŘENÁ SPOLEČENSKOVĚDNÍ A HUMANITNĚVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ

„Platforma CEFRES“ byla zřízena Smlouvou o spolupráci mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, francouzským Národním ústavem pro vědecký výzkum (CNRS), Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky (smlouva z 21. listopadu 2014). Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), který takto získal nový institucionální rámec, si nyní klade za cíl v úzké spolupráci s českými badatelkami a badateli definovat tři osy svého nového vědeckého programu.

V měsíci dubnu proběhla v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvouoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožnila zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být včleněna do výzkumného programu CEFRESu. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií seznámila s koncepcí další činnosti instituce, jež se v průběhu svého bezmála pětadvacetiletého působení stala významnou součástí českého akademického prostředí.