Host Visegrádského fóra č. 5: Laure Teulières, mezi Varšavou a Prahou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (koordinátorka: Luďa Klusáková) a Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Nicolas Maslowski) historičku Laure Teulières od 24. do 28. dubna 2017!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Laure Teulières je profesorkou moderních dějin na univerzitě Toulouse-Jean Jaurès a odbornicí na italskou imigraci do Francie. Kromě tématu migrace se věnuje také dějinám kolektivních reprezentací, fenoménu paměti a utváření sociální paměti.

Její práce se zakládají na kulturně-historickém přístupu, jehož prostřednictvím zkoumá symbolické hranice  a utváření “cizosti”. Tento koncept promítá do sociálních, prostorových (městských/venkovských), národních, etnických a dalších dimenzí, a to na různých úrovních (národní/regionální/lokální).

Laure Teulières je od roku 2010 členkou rady Národního centra historie migrace  (l’Établissement public de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration) a od roku 2013 spoluředitelkou revue DIASPORAS Circulations, migrations, histoire. Je též členkou redakční rady revue Les Cahiers de Framespa.

Vybrané publikace a editované sborníky

  • (dir.),  150 ans d’émigration en France et ailleurs 1861-2011, Toulouse, Éditalie, 2017.
  • (dir.), Mémoires des migrations, temps de l’histoire, Tours, Presses universitaires F. Rabelais, 2015 [avec M. Amar et H. Bertheleu]
  • Étrangers d’ici. Migrants et migrations au cinéma, Toulouse, Cinémathèque de Toulouse / Privat, 2012 [avec S. Delmas et N. Laurent]
  • Immigrés d’Italie et paysans de France (1920-1944), Toulouse, PUM, 2012 [2002]
  • Histoire des immigrations en Midi-Pyrénées, XIXe-XXe siècles, Toulouse, Loubatières, 2010
  • (dir.), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, Pisa, Pisa University Press, 2008 [avec L. Klusáková]

Více informací naleznete na stránce FRAMESPA