Les Cahiers du CEFRES

Řada Cahiers du CEFRES uveřejňuje práce Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách. Publikuje odborné studie zaměřené na konkrétně vymezenou tematiku a příspěvky přednesené na seminářích a kulatých stolech, které CEFRES pravidelně pořádá. Publikace Cahiers du CEFRES usilují o oboustranně lepší poznání dnešního stavu humanitních a společenských věd ve Francii a v České republice. Většina čísel z řady Cahiers du CEFRES je publikovaná ve francouzštině a v češtině.

N°32. Individus sous contrôle (2012) Françoise Mayer et Ondřej Matějka

N°31. Contributions à une histoire culturelle germano-tchèque en Europe centrale. Un espace à reconstruire? Françoise Mayer et Catherine Servant

N°30. Communism from the viewpoint of societies (2006) Muriel Blaive

N°29. Francouzská inspirace pro společenské vědz v českých zemích (2003) Georges Mink

N°29f. L’inspiration française dans les sciences sociales (2004) Georges Mink

N°28. Matematik Pierre de Fermat (2002) Alena Šolcova, Michal Křižek, Georges Mink

N°27. Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (na příkladu Francie a České republiky) (2001) Georges Mink, Solange Grondin, Václav Libánský

N°27f. Le droit communautaire de la consommation et sa transposition dans les Etats membres et dans les pays candidats (les exemples français et tchèque) (2001) Georges Mink, Solange Grondin, Václav Libánský

N°26. Mémoires du communisme en Europe centrale (2001) Marie-Claire Lavabre, Françoise Mayer

N°25.  Les politiques étrangères des Etats satellites de l’URSS (2001) Antoine Marès

N°24 Vysoké škoství (2001) Antoine Marès, Dominique Sotteau, Věra Štastná

N°24f. L’enseignement supérieur (2001) Antoine Marès, Dominique Sotteau, Věra Štastná

N°23. Padesát let francouzké filosofie (2001) Antoine Marès, Bernard Sichiere, Christian Delacampagne, Guy Samana

N°22.Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny (2001) Antoine Marès,Pavla Horská

N°21. Historie vědy a techniky (2001) Antoine Marès, Marcela Efmertová

N°20. Co nevíme o první Československé republice (2000) Josef Hrana, Antoine Marès

N°19. Úvahy nad 20. stoletím (2000) Antoine Marès

N°18. Slova města (2000) Zdeněk Uherek, Laurent Bazac-Billaud

N°16. Vznikání demokratické praxe v České Republice (1999) Antoine Marès

N°16f. Émergences des pratiques démocratiques en République tchèque (1999) Antoine Marès

N°14. Společné pohledy na Evropu (1998) Françoise Mayer

N°14f. Regards communs sur l’Europe (1998) Françoise Mayer

N°13. Politika paměti (1998) Françoise Mayer

N°12. Zprostředkování a prostředníci v kultuře (1997) Françoise Mayer

N°11. Původní a noví vlastníci  (1996) Françoise Mayer

N°11f. Anciens et nouveaux propritaires (1996) Françoise Mayer

N°10. Město (1996) Françoise Mayer

N°9. Území v procesu změn (1995) Françoise Mayer

N°9f. Territoires en mutation (1995) Françoise Mayer

N°8. Anthropologie, sociologie, historie (1995) Françoise Mayer

N°7. Prague et ses nouveaux quartiers (1994) Françoise Mayer

N°6. Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války (1995) Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux

N°6f. Histoire et mémoire, Résistance et collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale  (1995) Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux

N°5.  Modernismus před a po (1994) Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux

N°5f. Le modernisme ante et post (1994) Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux

N°4. La privatisation par coupons dans l’ex-Tchécoslovaquie : analyse du mécanisme d’enchères et de ses résultats (1993) Olivier Bouin

N°3. Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy (1993) Françoise Mayer

N°3f. Transitions politique et économique en Europe centrale et orientale (1994) Françoise Mayer

N°2. Nacionalismus v ekonomických vztazích, měna a centrální banky, dlouhodobá nezaměstnanost (1993) Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux

N°1. Sociální a politická proveditelnost ekonomické reformy v Československu (1992) Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux, Fabrice Martin

N°1f. La faisabilité socio-politique de la réforme économique en Tchécoslovaquie (1992) Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux, Fabrice Martin