CfA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem v rámci specifických výzkumných projektů

Uzávěrka pro podávání žádostí: 23. srpna 2017
Období: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019
Jazyk přihlášek: pouze anglicky
Vyhlášení výsledků: 2. října 2017

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2018 dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba přijatí uchazeči budou pracovat na vlastním výzkumu a pod vedením výzkumného pracovníka z CEFRESu se budou podílet na kolektivním výzkumném projektu. Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

Výzkumný projekt č. 1: Archives and Interculturality

Tento výzkumný projekt propojí postdoktoranda s výzkumnicí CNRS Benedettou Zaccarello.

Kandidát by měl mít zkušenost s výzkumem rukopisů především z archivů týkajících se filosofie a dějin myšlení. Obracíme se na žadatele, jejichž přístup klade důraz na historickou, textovou a mezikulturní hodnotu těchto dokumentů, a zaměřuje se na vícejazyčný korpus ovlivněný či zabývající se odlišnými tradicemi z hlediska času i prostoru. Upřednostňován je interdisciplinární přístup a zkušenosti s ediční prací na nevydaných textech a s metodou genetické kritiky.

Před podáním žádosti se kandidáti mohou obrátit na Benedettu Zaccarello: benedetta.zaccarello@cefres.cz

Adresa pro podávání žádostíclararoyer@cefres.cz

Výzkumný projekt č. 2: program TANDEM

Samostatné výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda jehož práce se týká jednoho ze tří výzkumných témat zmíněných níže. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumníkem z AV ČR v rámci programu TANDEM.

Téma č. 1 : “Cosmopolitics of Hunt: Bringing Europe into Perspective”

Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Luďkem Brožem (Etnologický ústav AV ČR)
Popis: Candidates across social sciences and humanities are invited to explore how “wild species” have featured in human lives, and vice versa, in dynamically changing socio-environmental contexts. Successful applicants are expected to develop their own niche of empirical inquiry and, using methodology aligned with their respective disciplines, focus on “wild species” – human relationships as both a topic in its own right, and a strategic viewpoint on other issues of social and academic relevance. The supported candidate should be ready to engage in reflexive interdisciplinary collaboration.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou L. Brože na e-mailu: broz@eu.cas.cz 

Téma č. 2 : “Denaturalisation and Refugees in Europe in the First Half of the 20th Century”
Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Michalem Franklem (Masarykův ústav AV ČR)
Popis: The project aims to develop a comparative perspective on large-scale denaturalisations in Europe in the first half of the 20th century and to probe the intrinsic connection between the status of the citizen and the position of the refugee. The applicant will show interest into research on citizenship, statelessness and/or refugees and should have background in historical and archival research (but an interdisciplinary combination with related disciplines is also possible and encouraged). Within the project s/he will be tasked with assessing existing body of research, working with the PI to develop the project methodology and conducting original research on mass revocations of citizenship and refugee policies. S/he should demonstrate interest in comparative history and explain his/her ability to contribute to a European comparative project (for instance, but not limited to, knowledge of the French and/or other national/regional contexts and languages).
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou M. Frankla na e-mailu: frankl@mua.cas.cz.

Téma č. 3 : “Islamic Activists in Exile: Europe, Middle East and South-Asia”

Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Giedre Sabaseviciute.
Popis: Candidates will be expected to contribute to the project on the contemporary exiled Islamic activists in European, Middle Eastern and South-Asian cities. The project aims to research the ways in which the experience of exile affect the trajectories of activism, focusing on how different national context influence their career choices, which vary between the continuation of activism, involvement into different causes, or disengagement. Possible research topics include but are not restricted to 1- circulation of ideas, norms and activism through human networks; 2- patterns of activist network formation; 3- relationship between the exiled activists and their host countries; 4- continuities and ruptures in individual trajectories of activism. Candidates are expected to have conducted their doctoral research in one of the regions covered by the project (The Gulf, Turkey, South-Asia), to be proficient of one of its languages (Turkish, Arabic, Malay), and have an important knowledge of the fieldwork. Interdisciplinary approach is preferred, as well as some experience in ethnographic and biographical research, media studies, and discourse analysis.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou na e-mailu: saba@orient.cas.cz 

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte (např. „Archives and Intertextuality“) a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspešnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu

Žádosti musí být podány do 23. srpna 2017 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: clararoyer@cefres.cz. Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • dobrá znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2018.

Výzva pro podávání žádostí bude uveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy 1. července 2017. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.