Modernizace v 19. století ve střední Evropě

"Locomotive en grève"
“Locomotive en grève” – une du journal satirique “Kakas Márton”, 24 avril 1904.

Kurz vyučovaný Mátyásem Erdélyim, doktorandem CEFRESu

Kdy a kde: každé úterý v čase 15:30-16:50, FHS UK Jinonice, budova A, místnost 2083
Přednášející: Mátyás Erdélyi – CEU / CEFRES
Jazyk: anglicky
Kontaktmatyas.erdelyi@cefres.cz

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními tématy a problematikami v dějinách střední Evropy 19. století. Kurz se řídí tematickým uspořádáním a zaměřuje se na ústřední témata na křižovatce společenských dějin a historické sociologie. Témata nejsou chronologicky řazená ani úplná. Každá část kurzu začíná představením základních teoretických pojmů a pokračuje následnou diskuzí nad vybranou četbou. Kurz se zaměřuje na problémové oblasti ve vztahu k společenským a ekonomickým změnám, které se odehrály ve střední Evropě během 19. století. Klíčovým pojmem naší diskuze je teorie a různé aspekty modernizace jako procesu společenských a ekonomických změn během zkoumaného období. Namísto toho, aby kurz vykládal pojem modernizace jako normativní model vývoje, snaží se ukázat, jak může modernizace být analyzována jakožto heterogenní a nelineární proces, který stále připouští možnost skrytých míst, jak to mimochodem dokazují dějiny střední Evropy, a který obsahuje směsici “tradičních” i “moderních” prvků.

Sylabus kurzu a bibliografie v angličtině k nahlédnutí zde