Soudobé dějiny Židů

Seminář představuje společný projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRESu, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Kdy a kde: semináře se konají v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1, vždy od 17h. Termíny seminářů naleznete v kalendáři na stránkách CEFRESu.

Jazyk: česky a slovensky v zimním semestru – anglicky v letním semestru

Organizátoři: Kateřina Čapková a Michal Frankl

Cílem semináře je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty k dějinám Židů s důrazem na poslední tři století. I přes přednostní zájem o dějiny střední Evropy se seminář nevyhýbá tématům z dějin židovského obyvatelstva v jiných oblastech. Za obohacující považujeme též témata, která se přímo netýkají židovského obyvatelstva, ale která nám mohou pomoci se na židovské dějiny podívat z jiné perspektivy (např. ostatních „menšin“).

Seminář usiluje přes důraz na historickou perspektivu o multidisciplinární přístup k tématům, tedy i z pohledu sociologie, politologie, dějin náboženství, dějin umění a jiných oborů.

Mezi referujícími se střídají badatelé z českých a zahraničních institucí; odborníci, kteří již delší dobu pracují v oboru, stejně jako studenti na doktorandské úrovni.

Kontakty: Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal Frankl (michal.frankl@gmail.com)