Úvod do postkoloniálních teorií a literatury: Frankofonní perspektivy

Seminář organizovaný Ústavem románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Místo a čas:  ve středu, 17:30–19:00, č. 217, Filozoficka Fakulta, Náměstí Jana Palacha 2
PřednášejícíChiara Mengozzi, Ph.D. and Mgr. Vojtěch Šarše
Jazyk: Francouzština

Sylabus

Předpona „post“ v adjektivu postkoloniální neznačí pouze období, které následovalo po kolonizaci, ale odkazuje především na sérii možností rezistence vůči kolonialismu, jeho politice a ideologii, a také na aktuální formy nadvlády a podrobení. Smyslem kurzu je porozumět politickým, kulturním a jazykovým problémům, rozdmýchaným evropskou kolonizací a jejím dědictvím. Budeme alternovat četbu významných teoretických textů považovaných za základ postkoloniálního myšlení (Césaire, Fanon, Saïd, Spivak, Mbembe, Bhabha, Thiong’o) s analýzou francouzských a frankofonních literárních děl (převážně afrických a karibských autorů). Chceme tak dosáhnout dvojího cíle: na straně jedné analyzovat a přehodnotit literární kánon z pohledu mocenských vztahů jak mezi jednotlivci, tak i mezi jazyky a kulturami; na straně druhé vymezit stylistické a tematické charakteristiky románů napsaných autory, kteří pocházejí z bývalých francouzských kolonií či ze zámořských departamentů (vztah k francouzskému jazyku, exkluze/inkluze, pocit přináležitosti ke dvěma odlišným celkům, národní alegorie, ujmutí se slova ze strany podřízených, dialektika pána a otroka, přehodnocení historie).

Praktické informace
 • Seminář je otevřený všem studentům francouzského jazyka a literatury. Po jeho úspěšném absolvování získají studenti 6 kreditů.
 • Docházka a aktivní účast jsou podmínkou úspěšného absolvování semináře.
 • Jako povinnou část semináře studenti připraví ústní prezentaci na jeden z textů obsažených v bibliografii, popřípadě napíší commentaire composé
 • Závěrečná ústní zkouška bude obsahovat materiály z celého kurzu
Bibliografie
 • Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen:  The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-colonial Literatures
 • Ahmad, Aijaz : In Theory: Classes, Nations, Literatures
 • Beti, Mongo : Ville cruelle
 • Beti, Mongo : Le pauvre Christ de Bomba
 • Beti, Mongo : Afrique noire, littérature noire
 • Beti, Mongo : Main basse sur le Cameroun : autopsie d’une décolonisation
 • Camus, Albert : L’Étranger
 • Césaire, Aimé : Cahier d’un retour au pays natal
 • Césaire, Aimé : Discours sur le colonialisme, suivi de discours sur la négritude
 • Césaire, Aimé : Une Tempête, d’après La Tempête de William Shakespeare : adaptation pour un théâtre nègre
 • Elis, Bret Easton : American psycho
 • Fanon, Frantz : Peau noire, masques blancs
 • Fanon Frantz : Les damnés de la terre
 • Jameson, Fredric : Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism
 • Kane, Cheikh Hamidou : L’aventure ambiguë
 • Laye, Camara : L’enfant noir
 • Loba, Aké : Koucoumba, l’étudiant noir
 • Mabanckou, Alain : Bleu-Blanc-Rouge
 • Mabanckou, Alain : African Psycho
 • Mabanckou, Alain : Black Bazar
 • Mbembe, Joseph-Achille : Sortir de la grande nuit : essai sur l’Afrique décolonisée
 • Mbembe, Joseph-Achille : Critique de la raison nègre
 • Moura, Jean-Marc : Littératures francophones et théories postcoloniales
 • Nganang, Patrice : Manifeste d’une nouvelle littérature africaine
 • Nganang, Patrice : La république de l’imagination
 • Oyono, Ferdinand : Une vie de boy
 • Oyono, Ferdinand : Un vieux nègre et la médaille
 • Oyono, Ferdinand : Le chemin d’Europe
 • Said, Edward : Orientalism
 • Said, Edward : Culture and Imperialism
 • Sartre, Jean-Paul : Orphée noir, préface à l’ Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor.
 • Sembene, Ousmane : Les bouts de bois de dieu
 • Spivak, Gayatri: A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present
 • Thiong’o, Ngugi wa : Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature
 • Tournier, Michel : Vendredi ou les limbes du Pacifique
 • Young, Robert : Postcolonialism. A Very Short Introduction

Ilustrace : Abdoulaye Konaté, Génération biométrique (Mali), textil, Afropixel 2010 Biennale de Dakar