Visegrádské fórum

Od zimního semestru 2015 spouští CEFRES nový vědecký program pod názvem “Visegrádské fórum”. Jeho dlouhodobým cílem je podnítit vzájemnou spolupráci mezi individuálními i institucionálními výzkumnými pracovníky z Francie a ze zemí Visegrádské čtyřky. Tento program je vytvořen nejen jako nástroj pro vzájemnou výměnu a diskusi o předmětech a metodách výzkumu mezi vědci ale předpokládá také zapojení studentů.

Hostující v rámci tohoto programu – “Pozvaní Visegrádského fóra” – jsou špičkovými vědci, kteří se zabývají novátorskými výzkumnými poli na některé z francouzských institucí. Visegrádské fórum tak recipročním způsobem vytváří živoucí stav poznání v humanitních a společenských vědách.

Pozvaní Visegrádského fóra se účastní týdenního pobytu v České republice (Praha, Brno atd.) a v jednou z dalších výzkumných ústavů zemí Visegrádské čtyřky (Bratislava, Budapešť, Krakov, Varšava atd.) V každém z těchto měst hostující vědec prezentuje na partnerské instituci přednášku nebo se účastní na semináři. Vědecká diskuse se bude vždy konat v CEFRESu, kde budou shromážděni spolu s hostujícím vědcěm také kolegové z České republiky, případně z dalších zemí Visegrádského regionu. Takovýto program bychom rádi uskutečnili třikrát za semestr.

Seznam partnerských institucí (ne kompletní ani definitivní)

Česká republika:

  • Univerzita Karlova v Praze (Platforma CEFRES)
  • Akademie věd České republiky (Platforma CEFRES)
  • Masarykova univerzita v Brně

Maďarsko:

  • Maďarská akademie věd (BTK MTA)
  • Central European University (CEU) v Budapešti
  • Univerzita Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Slovensko:

  • Slovenská akademie věd (SAV)

Polsko:

  • Ústav francouzské kultury a frankofonních studií (CCFEF)
  • Varšavská univerzita