Archiv autora: Mateusz Chmurski

Útok na FF UK | Prohlášení CEFRESu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé CEFRESu,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se včera stala místem otřesného útoku. Během něj přišlo o život nejméně čtrnáct osob, desítky dalších byly zraněny. Celá akademická obec je hluboce otřesena.

Tímto bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast nejen rodinám a blízkým obětí, ale také všem vyučujícím, studentkám a studentům Filozofické fakulty a celé Univerzity Karlovy.

Terčem útoku se stali naši nejbližší spolupracovníci – muzikologové, filosofové, historici, literární vědci a další odborníci v oblasti humanitních věd, se kterými spolupracujeme v rámci platformy CEFRES, Evropské univerzitní aliance 4EU+ a pražské vědecké komunity. Od dob, kam až naše paměť sahá, nás pojí velice silná pouta. Vždy jsme byli jedna rodina. A jsme i dnes.

Kolegyně a kolegové, spolupracovníci a spolupracovnice, přátelé, stojíme při Vás a v našich myšlenkách jsme s Vámi i Vašimi blízkými.

Jménem všech členů CEFRESu Vám vyjadřuji plnou podporu.
Mateusz Chmurski

***

Hluboce zasaženi útokem, který se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy udál, jsou rovněž všichni bývalí ředitelé CEFRESu. Připojují se k prohlášení stávajícího ředitele a vyslovují podporu rektorce, rektorátu a všem členům Univerzity Karlovy, děkance Filozofické fakulty a celé akademické obci. Vyjadřují také solidaritu s vyučujícími univerzity, pro které jsou tyto chvíle nepředstavitelně těžké. Kondolují všem rodinám, které tato tragická událost zasáhla.

Marie-Elizabeth Ducreux
Françoise Mayer
Antoine Marès
Georges Mink
Christian Lequesne
Marie-Claude Maurel
Clara Royer
Jérôme Heurtaux