Archiv rubriky: Ostatní aktivity

Modernizace v 19. století ve střední Evropě

Kurz vyučovaný Mátyásem Erdélyim, doctorandem CEFRESu

"Locomotive en grève"
“Locomotive en grève” – une du journal satirique “Kakas Márton”, 24 avril 1904.

Katedra historické sociologie Fakulty humanitních studií (FHS UK). Ouvert aux étudiants de licence et de Master.

Horaires et lieu : le mardi, de 15h30 à 16h50, à Jinonice, salle  Y2083.

Voir la présentation et la bibliographie (en anglais) ici.

Présentation

Le propos de ce cours est de familiariser les étudiants avec les problèmes et sujets majeures de l’histoire de l’Europe centrale dans le long XIXe siècle. On suit un plan thématique au croisement de l’histoire sociale et de la sociologie historique, sans égards pour la chronologie ou l’exhaustivité. Chaque section commence par la présentation de concepts théoriques fondamentaux, suivie d’un débat à partir des lectures proposées. Le programme se concentre sur des problématiques en lien avec les changements sociaux et économiques qui eurent cours en Europe centrale lors du XIXe siècle. Le concept-clé de la discussion est celui de “théorie de la modernisation” et les diverses facettes de la modernisation comprises comme un procédé de changement socio-économique dans la période étudiée. Au lieu d’interpréter la “modernisation” comme un modèle de développement normatif, ce cours veut montrer comment la modernisation peut être analysée comme un procédé hétérogène et non linéaire, qui dénote toujours la possibilité de replis, comme le révèle l’histoire de l’Europe centrale, et contient un mélange d’éléments “traditionnels” et “modernes”.

Contrôle des connaissances

Assiduité aux cours. Présentation sur un sujet choisi de 10 à 15 minutes, accompagnée d’un travail écrit (1 500 mots) à la fin du semestre.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PLATFORMY CEFRES 7. A 8. ŘÍJNA 2015

Dne 7. a 8. října 2015 bylo zahájeno fungování „Platformy CEFRES“ a nových prostor CEFRESu v budově Akademie věd České republiky. Ta nechala postavit zcela novou knihovnu, která se, kromě 6000 knižních titulů, stane útočištěm také pro tým CEFRESu a pro pražské frankofonní čtenáře.

IMG_0571Nový  prostor byl slavnostně otevřen 7. října v 17 hodin za účasti velvyslance Jeana-Pierra Asvazadouriana, předsedy AV ČR Jiřího Drahoše, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, partnerů z CNRS Pascala Martyho a Diane Brami. Ministerstvo zahraničních věcí ve Francii zastupoval Philippe Devaud. Hojnou účast naplnili kolegové ze tří institucí Platformy CEFRES, mezi nimi Lenka Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku Univerzity Karlovy a Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR.

IMG_0743Dvůr domu v ulici Na Florenci 3 se tak stal symbolem posíleného spojení mezi Francií a Českou republikou, neboť knihovna CEFRESu teď hledí přímo na knihovnu Ústavu pro českou literaturu! Centrum je nyní, poté, co vyvinulo svou vědeckou síť a zformovalo dvě generace výzkumníků v srdci Evropy, silně zakotveno do českého akademického prostředí, v těsném sousedství Ústavu pro českou literaturu, Etnologického ústavu, Kabinetu pro klasická studia a Masarykova ústavu.

Tým CEFRESu se přemístí do svých nových prostor v prosinci 2015, kde vedle knihovny bude mít k dispozici ještě dvě kanceláře ve 4. patře budovy. Akademie věd dále navíc poskytla další pracovní místo pro badatele CEFRESu ve druhé budově v Národní ulici číslo 18, v Ústavu státu a práva, 10 minut od svého hlavního sídla!

IMG_0965Slavnostní zahájení Platformy proběhlo na třech místech, které patří jejím partnerům. V 18h se na Velvyslanectví Francie v Praze shromáždila celá řada partnerů CEFRES, především univerzity v Brně, Pardubicích, Hradci Králové a v Ostravě, jež připomněly, že Platforma nestojí ve své snaze o česko-franouzskou spolupráci sama. Účast a proslov místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka ukázal angažovanost vlády a její podporu humanitních a společenských věd a zájem o rozvíjení česko-francouzských vztahů.

Prohlédněte si zprávu o události:
IMG_0987

Zahajující koference sociologa Bernarda Lahire, profesora na ENS v Lyonu se konala 8. října v 16h v krásném VlBernard_Lahire_1asteneckém sále Karlovy Univerzity. Bernard Lahire v ní vyzdvihl význam interdisciplinárních přístupů k výzkumu o společenském světě, od dějin umění po biologii a neurovědu. Videozáznam konference je dostupný na novém Youtube kanálu CEFRES!

 

Výzkumný seminář IMS FSV UK a CEFRESu: Mezi disciplínami a areály

Untitled

Between Disciplines and Areas

Monthly Research Seminar IMS FSV UK-CEFRES

Academic work has long been divided according to disciplines, which can be considered as the major reference frame of the university. Despite this long-lasting management of scientific activities, many researchers consider such a frame a contrived constraint, especially since scientific objects themselves proceed from the defining of a specific problematic, to which a proper methodology is to be applied to solve it. The uneasiness surrounding the debate on disciplines is increased by two factors: their growing fragmentation into subdisciplines and the rise of the new paradigms of trans- and interdisciplinarity within all research fields.

The research seminar Between Disciplines and Areas aims at discussing this development through the presentation of the research with which scholars of the IMS and the French Research Center in Humanities and Social Sciences (CEFRES) are engaged. Indeed, they are used to working within two frames: the area (or “territory”), which places the research object in a specific context, and the discipline, which constitutes the theoretical backbone of the inquiry. Traditionally area and discipline are divided along the line drawn between empirical and theoretical approaches. This border prompts two main questions: To what extent does a theoretical frame fit to objects in context? And on the other hand, can empirical outcomes provide a more comprehensive understanding?

By presenting their research in situ, scholars are invited to reflect upon the connection between their discipline(s), object and research field. They should therefore elaborate on the methodological inputs and theoretical framework of their researches.

See the program on CEFRES agenda

Česko-francouzský historický seminář FF UK & CEFRES

Od roku 2007 je CEFRES partnerem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s nímž se společně podílí na organizaci česko-francouzského historického semináře. Tento seminář, který se koná každý týden, je otevřený českým frankofonním studentům a fracouzským studentům v rámci programu Erasmus a nabízí přednášky francouzských historiků týkající se hlavního tématu daného semestru.

Téma zimního semestru 2015/2016 je: “Cestování a komunikace”.

Viz program v rámci kalendáře událostí CEFRESu.

Program historického semináře a ateliér na ZS 2015/2016

Více na webu Filozofické fakulty UK.

Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h00).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

cefres 2015V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia