Archiv rubriky: Visegrádské fórum

Host Visegrádského fóra č. 5: Laure Teulières, mezi Varšavou a Prahou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (koordinátorka: Luďa Klusáková) a Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Nicolas Maslowski) historičku Laure Teulières od 24. do 28. dubna 2017!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Laure Teulières je profesorkou moderních dějin na univerzitě Toulouse-Jean Jaurès a odbornicí na italskou imigraci do Francie. Kromě tématu migrace se věnuje také dějinám kolektivních reprezentací, fenoménu paměti a utváření sociální paměti.

Její práce se zakládají na kulturně-historickém přístupu, jehož prostřednictvím zkoumá symbolické hranice  a utváření “cizosti”. Tento koncept promítá do sociálních, prostorových (městských/venkovských), národních, etnických a dalších dimenzí, a to na různých úrovních (národní/regionální/lokální).

Pokračování textu Host Visegrádského fóra č. 5: Laure Teulières, mezi Varšavou a Prahou

Host Visegrádského fóra č. 4: Roger Chartier, mezi Varšavou a Prahou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Institutem polské kultury (koordinátor: Paweł Rodak), Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Paul Gradvohl), Ústavem pro českou literaturu AV ČR (koordinátor: Michael Wögerbauer) a Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK (koordinátor: Jiří Hnilica) francouzského historika Rogera Chartiera od 16. do 19. května 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

chartier. PhotographRoger Chartier je historik, profesor na Collège de France, od roku 2007 vedoucí katedry “Písemnosti a kultury v moderní Evropě”, od roku 1984 vyučuje na EHESS (na Ústavu pro historický výzkum) a od roku 2001 působí jako hostující profesor na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii.

Pokračování textu Host Visegrádského fóra č. 4: Roger Chartier, mezi Varšavou a Prahou

Host Visegrádského fóra č. 3: Ioana Popa, mezi Prahou a Bratislavou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií FF UK (koordinátorka: Libuše Valentová) a spolu s Ústavem světové literatury Slovenské akademie věd (koordinátorka: Libuša Vajdová) francouzskou socioložku Ioanu Popu od 11. do 15. dubna 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

POPA_ISPIoana Popa působí jako vědecko-výzkumná pracovnice v CNRS a členka Ústavu politických a sociálních věd (ISP, UMR 7220). Vzděláním socioložka, zabývá se tato badatelka kulturními a vědeckými cirkulacemi mezi Východem a Západem během studené války. Její kniha Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), která vyšla v roce 2010, spojuje sociologii překladu se sociologií literatury a intelektuálů. Ioana Popa je zároveň členka evropského projektu « International Cooperation in the Social and Human Sciences: Comparative Historical Perspectives and Future Possibilities (INTERCO-SSH) », 7. rámcového programu Evropské komise (2013-2017).

Více informací na její osobní stránce – zde.

Poslední publikace
 • Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), Paris, CNRS Editions (coll. Culture & Société), 2010.
 • « Aires culturelles et recompositions (inter)disciplinaires. La 6e Section de l’ÉPHE et les études sur l’espace russe, soviétique et est-européen », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 210, 2015, p. 60-81.
 • “‘Discreet Intermediaries’. Transnational Activities of the Fondation pour une entraide intellectuelle européenne 1966-1991”, in Simo Mikkonen and Pia Koivunen eds., Beyond the Divide : Entangled Histories of the Cold War Era Europe, New York, Berghahn, 2015, p. 151-173.
 • « Insoumission et art de publier », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 100-101, 2015, p. 210-217.
 • “A comparative and differentiated analysis of the East/West literary transfers during the Cold War”, in Larisa Schippel, Magda Jeanrenaud, Julia Richter (Hg.), Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte, Akteure, Frank und Timme (coll. TransÜD)/ Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2014, p. 61-76.
 • « La circulation transnationale du livre : un instrument de la Guerre froide culturelle », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 15, « Contribution à l’étude des circulations littéraires et scientifiques », septembre-décembre 2011.
 • « De l’exportation officielle au transfert clandestin », dans Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.), Relations culturelles internationales au XXe siècle, Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 277-290.

Host Visegrádského fóra č. 2: Lydia Coudroy de Lille

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (koordinátorka: Luďa Klusáková) a spolu s Francouzsko-maďarským seminářem na Katedře historiografie a evropských společenských věd Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti (koordinátoři: Gábor Sonkoly a Gábor Czoch) geografku Lydiu Coudroy de Lille od 14. do 17. března 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Lydia Coudroy de Lille_1Lydia Coudroy de Lille je geografka, profesorka na Univerzitě v Lyonu a členka laboratoře Environnement Ville Société v rámci CNRS . Po svých studiích historie a geografie na École Normale Supérieure de Paris, napsala svou doktorskou disertační práci na univerzitě v  Saint-Etienne a následně v roce 1995 začala působit na univerzitě Lumière Lyon 2 jako vysokoškolská pedagožka. Od roku 2012 je součástí výzkumných skupiny v rámci CNRS s názvem Connaissance de l’Europe médiane a Espace et réseaux urbains. Je členkou farncouzsko-německé výzkumné sítě Saisir l’Europe/Europa als Herausforderung. V akademickém roce 2015-2016 vede výzkumný program týkající se družstevnictví a teritoriálního rozvoje spolu se Záhřebskou univerzitou.

Výzkumy Lydie Coudroy de Lille jsou zaměřené na urbánní oblasti středo-východní Evropy, se kterou se v posledním čtvrt století spojují strukturální postsociální transformace, integrace do Evropské unie a globalizace. Prostřednictvím komparativního přístupu se zabývá vlivy této trojí dynamiky na města, a to především v Polsku. V centru zájmu jejích prací je otázka bydlení spolu s důrazem na historické faktory spojené s obtížnostmi obnovení družstevního sektoru v Polsku, na vztahy mezi metropolizací a produkcí bydlení.  Na druhou stranu se zabývá také činností Evropské unie, jakožto živné půdy urbánních proměn v Polsku (politika boje proti chudobě, strategie metropolitních teritorií, oblastní reformy, urbánní obnovy, zvláštní ekonomické zóny). Její výzkumy si kladou otázku minulých, přítomných i budoucích přístupů Evropy, a to počínaje tímto středo-východním regionem.

Pro více informací, pokračujte zde.

Poslední publikace:
 • Albert A., Coudroy de Lille L., 2015, “Пути интернационализации европейской метрополии (на примере Лиона)”  [Les voies de l’internationalisation d’une métropole européenne : l’exemple de Lyon], in L. Rudenko (dir.), ФУНКЦИИ  ГОРОДОВ  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОСТРАНСТВО [Les fonctions urbaines et leurs effets spatiaux],  Kiev, Fenix, p. 60-73.
 • Coudroy de Lille L.., 2015, “Housing cooperatives in Poland. The origins of a deadlock”, Urban Research & Practice, vol. 8, n° 1, 2015, p. 17-31. DOI: 10.1080/17535069.2015.1011424
 • Glezer O. B., Kolosov V.A., Brade I., Coudroy de Lille L., & Sluka N.A., “Integrated Forms of Urban Settlement Pattern in Russia, Europe, and Worldwide”, Regional Research of Russia, vol. 4, n° 2, 2014, p. 80-89. DOI: 10.1134/s207997051402004x
 • Belmessous F., Coudroy de Lille L., Bonneval L., Ortar N. (dir.), Logement et politique(s) : un couple encore d’actualité ?, Paris, L’Harmattan, collection « Habitat et sociétés », 2014.
 • Coudroy de Lille L., « Le logement en République populaire de Pologne : du “déficit” à la “crise” », Le Mouvement Social, vol. 4, n° 245, 2013, p. 109-122. Also in English : Housing in the Polish People’s Republic: From “Deficit” to “Crisis”. DOI : 10.3917/lms.245.0109.

Host Visegrádského fóra č. 1: Michel Wieviorka, mezi Prahou a Varšavou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (koordinátor: Nicolas Maslowski) a spolu s Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Paul Gradvohl) sociologa Michela Wieviorku od 24. do 28. února 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Michel Wieviorka, který je od roku 2009 v čele instituce Fondation Maison des sciences de l’homme, předsedal v letech 2006 až 2010 Mezinárodní asociaci sociologů AIS/ISA a mezi lety 2003 a 2009 řídil Centrum sociologických analýz a intervencí (CADIS) na EHESS. Spolu s Georgem Balandierem byl od roku 1991 do roku 2011 ředitelem časopisu Cahiers Internationaux de Sociologie. V současné době vede ediční sbírku “Le monde comme il va” ve vydavatelství Robert Laffont.

Jako obhájce důležitosti globalizace a subjektivity aktérů v sociologickém výzkumu, rozvinul Michel Wieviorka teorii sociologie jednání, a to již v jeho pracích o spotřebitelských hnutích v 70. letech (např. L’État, le patronat et les consommateurs. Étude des mouvements de consommateurs, PUF, 1977) nebo o fenoménech, jako je rasismus, násilí nebo antisemitismus (např. Les Juifs, la Pologne et Solidarność, Denoël, 1984 ; L’Antisémitisme, Balland,‎ 2005). Díky svým pracím o terorismu (v roce 1989 obdržel cenu evropské poroty v Amalfi za svou knihu Sociétés et terrorisme, Fayars, 1988), o multikulturalismu a globalizaci dosáhl velkého mezinárodního uznání.

Více na blogu M. Wieviorky.

Poslední publikace:

Visegrádské fórum

Od zimního semestru 2015 spouští CEFRES nový vědecký program pod názvem “Visegrádské fórum”. Jeho dlouhodobým cílem je podnítit vzájemnou spolupráci mezi individuálními i institucionálními výzkumnými pracovníky z Francie a ze zemí Visegrádské čtyřky. Tento program je vytvořen nejen jako nástroj pro vzájemnou výměnu a diskusi o předmětech a metodách výzkumu mezi vědci ale předpokládá také zapojení studentů.

Hostující v rámci tohoto programu – “Pozvaní Visegrádského fóra” – jsou špičkovými vědci, kteří se zabývají novátorskými výzkumnými poli na některé z francouzských institucí. Visegrádské fórum tak recipročním způsobem vytváří živoucí stav poznání v humanitních a společenských vědách.

Pozvaní Visegrádského fóra se účastní týdenního pobytu v České republice (Praha, Brno atd.) a v jednou z dalších výzkumných ústavů zemí Visegrádské čtyřky (Bratislava, Budapešť, Krakov, Varšava atd.) V každém z těchto měst hostující vědec prezentuje na partnerské instituci přednášku nebo se účastní na semináři. Vědecká diskuse se bude vždy konat v CEFRESu, kde budou shromážděni spolu s hostujícím vědcěm také kolegové z České republiky, případně z dalších zemí Visegrádského regionu. Takovýto program bychom rádi uskutečnili třikrát za semestr.

Seznam partnerských institucí (ne kompletní ani definitivní)

Česká republika:

 • Univerzita Karlova v Praze (Platforma CEFRES)
 • Akademie věd České republiky (Platforma CEFRES)
 • Masarykova univerzita v Brně

Maďarsko:

 • Maďarská akademie věd (BTK MTA)
 • Central European University (CEU) v Budapešti
 • Univerzita Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Slovensko:

 • Slovenská akademie věd (SAV)

Polsko:

 • Ústav francouzské kultury a frankofonních studií (CCFEF)
 • Varšavská univerzita