Tržiště a jejich (pře-)zkoumání – ONLINE

Jedenácté setkání Epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK povede

Felipe K. Fernandes (EHESS / CEFRES)
Téma: Tržiště

Kde: Seminář bude probíhat online. Přihlašte se na adrese: adela.landova@cefres.cz.
Kdy
: 13. května 2020, od 16:30 do 18:00
Jazyk
angličtina

Texty:

  • Clifford Geertz: “Suq: The bazaar economy in Sefrou” in: (C. Geertz, H. Geertz, L. Rosen, Eds) Meaning and Order in Moroccan Society, Cambridge [et al.], Cambridge University Press, 1979, p. 123-175