Psy-vědy, expertní vědění a lidská subjektivita v Evropě po roce 1945

Osmé setkání zimního semestru Epistemologického semináře organizovaného CEFRESem (Jérôme Heurtaux) a Institutem mezinárodních studií FSV UK (Tomáš Weiss a Mitchell Young) povede

Jakub Střelec (FF UK/CEFRES)
Téma: Psy-vědy, expertní vědění a lidská subjektivita v Evropě po roce 1945

Kde: online
Kdy
: 1. dubna 2020, od 16:30 do 18:00
Jazyk
: angličtina

Text:

  • Rose, Nikolas (1992). Engineering the Human Soul: Analyzing Psychological Expertise. Science in Context, 5, pp 351-369.