Kulturní paměť – ONLINE

Deváté setkání zimního semestru Epistemologického semináře organizovaného CEFRESem (Jérôme Heurtaux) a Institutem mezinárodních studií FSV UK (Tomáš Weiss a Mitchell Young) povede

Rose Smith (FSV UK)
Téma: Kulturní Paměť

Kde: Seminář bude probíhat online. Přihlašte se na adrese: adela.landova@cefres.cz.
Kdy
: 15. dubna 2020, od 16:30 do 18:00
Jazyk
: angličtina

Text:

Jan Assmann and John Czaplicka : “Collective Memory and Cultural Identity”, New German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural Studies (Spring – Summer,1995), pp. 125-133