Pohled z ciziny: Čechoslováci za druhé světové války a za studené války

Debata o knize Paula Lenormanda Tchécoslovaques en guerre (vydalo nakladatelství Passés composés v roce 2023)

Kdy: 7. prosince v 16:00
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha
Jazyk: angličtina

Organizují: CEFRES, Univerzita Paris-Nanterre, Institut des sciences sociales du politique (ISP), Výzkumný ústav „Postwar(s). Political and Social Changes during and after the Second World War“ Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK

Chair: Jakub Štofaník, Masarykův ústav a archiv AV ČR

Diskutující: Václav Šmidrkal, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK

Autor ve svém nejnovějším díle líčí příběhy Čechoslováků za druhé světové války. Zaměřuje na ty, kteří se účastnili bojů, ať už ve vlasti či v exilu, jak pod vedením Spojenců, tak pod tím Osy. Zabývá se rovněž proměnami – především uvnitř armády –, které se odehrály po válce, v období stalinismu, za Třetí republiky a v průběhu Čepičkova mandátu. Kniha se snaží odpovědět na některé ze zásadních otázek týkajících se vyvážení sil v odboji, tíživé vojenské kolaborace s nacistickým Německem, vzestupu moci komunistické strany v jednotkách pod sovětským vedením a spolupráce se Spojenci jak v exilu, tak při povstáních. V části zabývající se poválečnou dobou pak se pak autor věnuje procesu čistek probíhajících v armádě, tomu, proč pro ni byli důležití noví branci, proměnám vztahů k politice a autoritám, státnímu převrat v únoru 1948, čistkám a násilí v době komunismu, revolucionářům v armádě i každodennímu životu v ní či významu, jaký mělo ve světovém meřítku začlenění republiky do Sovětského bloku. Kniha popisuje a analyzuje vše výše zmíněné prizmatem sociální, politické a vojenské historie. Zakládá se na pramenech, kterými jsou české, slovenské, americké, britské a francouzské dokumenty a vychází rovněž z českých a slovenských publikací o válce a komunismu.

Paul Lenormand, PhD, je odborným asistentem  na Univerzitě Paris-Nanterre v oboru moderní historie a výzkumným pracovníkem ústavu Institut des sciences sociales du politique (ISP), Dále je přidruženým pracovníkem Sciences Po Centre d’Histoire. Během svých doktorandských studií strávil množství času v českých a slovenských archivech a publikoval několik článků a kapitol o československé historii. Pro CEFRES pracoval rok předtím, než odjel na jeden semestr studovat a vyučovat na Yaleovu univerzitu. Puáblikace Tchécoslovaques en guerre je jeho první monografií. Nyní se i nadále věnuje výzkumu týkajícímu se střední Evropy, zejména československých a polských činitelů za Druhé světové války a v průběhu studené války.