Rozhovor se Xavierem Galmichem

Rozhovor se Xavierem Galmichem u příležitosti vydání českého překladu jeho knih Metafyzický kurník (Revolver Revue, 2023) and Znaky a přízraky: Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře (Karolinum, 2023).

Kdy: 6. prosince od 18 hodin
Kde: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1, Nové Město
Jazyk: francouzština a čeština (simultánní tlumočení zajištěno)

Partneři: CEFRES, Francouzský institut v Praze, Revolver Revue, Univerzita Karlova a Nakladatelství Karolinum

Diskuse s Xavierem Galmichem, profesorem české a středoevropské literatury na Sorbonne Université, bude moderovat Mateusz Chmurski, ředitel CEFRESu, který na téže univerzitě vyučuje středopevropskou literaturu.

Xavier Galmiche je profesorem české a středoevropské literatury na Sorbonne Université. Mimo to se věnuje překladu (např. J. A. Komenského, K. H. Máchy, J. Weila, B. Hrabala a J. Vladislava) a píše prózu a básně. Je laureátem ceny Premia Bohemica, kterou mu za jeho přínos udělila v roce 2020 Moravská zemská knihovna v Brně.

Díky setkání se naskytne příležitost ohlédnout se za českým vydáním dvou jeho knih:

Metafyzický kurník, autobiografie, ve které se mísí zápisky z deníku s filosofickým rozjímáním a básněmi v próze. Kniha v roce 2021 získala ocenění “Prix Décembre”. V češtině ji vydala v roce 2023 Revolver Revue v překladu Jeana-Gaspara Páleníčka.

Znaky a přízraky: Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře, který vydá nakladatelství Karolinum.
Ediční poznámka
Přítomný svazek obsahuje třicet osm statí Xaviera Galmiche z let 2000–2022 publikovaných porůznu v akademickém tisku, v konferenčních či tematických sbornících a periodikách, jako doprovodné texty knižních výborů z české literatury nebo příspěvky do kolektivních monografií. Řada z nich byla primárně koncipována pro zahraniční publikum, a proto se v nich autor zmiňuje o skutečnostech českým čtenářům velmi známým. Zhruba polovina textů do tohoto svazku zařazených byla dosud publikována pouze v jazyce originálu, tj. francouzsky, případně německy, a jejich český překlad byl pořízen námi pro účely tohoto vydání. U ostatních přebíráme existující český, resp. slovenský překlad a pouze jej drobně upravujeme, případně opravujeme zjevné věcné chyby a rozpory, aniž bychom tyto úpravy vyznačovaly. Soubor je tematicky členěn, řazení v rámci jednotlivých oddílů odpovídá relativní chronologii (ve vztahu k námětu textu). Rozhovor Jiřího Pelána s autorem knihy, který se důkladně věnuje biografickému, pedagogickému, překladatelskému i badatelskému curriculu Xaviera Galmiche, je zde otištěn vůbec poprvé. Byl veden francouzsky a do češtiny jej převedl Jiří Pelán, který jej také opatřil poznámkovým aparátem. Kniha vychází jako 7. svazek edice Zahraniční bohemistika.

Bibliografické údaje k jednotlivým otiskům statí a další informace technické povahy viz v této poznámce níže. Při jejich evidování jsme se opírali o autorovu bibliografii z roku 2020 sestavenou a vydanou Moravskou zemskou knihovnou v Brně při příležitosti udělení ceny Premia Bohemica autorovi, kterou jsme na několika místech doplnili a korigovali.

Ve všech textech jsme sjednotili způsob citování a odkazování. Oproti původnímu znění v několika textech vypouštíme pro českého čtenáře zbytné vysvětlivky vztahující se k obecně známým jevům (Devětsil) či autorům (Jakub Deml). V poznámkovém aparátu opomíjíme rovněž údaje o publikovaných překladech z české literatury relevantních pro danou jazykovou oblast (německou, frankofonní). Na mnoha místech jsme naopak oproti publikované verzi doplnili francouzské znění citovaných míst. Nevyhnutelné opakování dílčích formulací či částí odstavců napříč jednotlivými statěmi neošetřujeme. Všechny texty nově přehlédl a na několika místech drobně upravil autor.

Pokračování ediční poznámky s obsahem svazku ke stažení zde.

 

Facebooktwitterlinkedin