Velký rozhovor s Antoinem Compagnonem. “Pokud neinovuješ, zemřeš”

Velký rozhovor s Antoinem Compagnonem: „Pokud neinovuješ, zemřeš“

Toto setkání je součástí série Grands Entretiens pořádané CEFRESem a Francouzským institutem v Praze, u příležitosti mezinárodní konference Proustian Perspectives organizované Ústavem české literatury a komparatistiky & Ústavem románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚČLK & ÚRS FF UK) ve spolupráci s CEFRES.

Kde: Francouzský institut v Praze
Kdy: středa 22. března 2023, 18:00
Jazyk: čeština a francouzština (simultánní tlumočení)
Kontakt: cefres[@]cefres.cz

Antoine Compagnon (Collège de France / Académie française)
Moderátorka: Eva Voldřichová-Beránková (FF UK)

Abstrakt

Paul Valéry napsal, že novost je pro nás kvalitou tak význačnou, že i přes to, že je svou podstatou pomíjivá, její absence pro nás kazí všechny ostatní kvality a její přítomnost je nahrazuje. Rychlost, s jakou se střídá móda, se stále zvyšuje. Inovace je imperativem digitální revoluce. Existují vynálezy v literatuře? Je literatura ve světě plánovaného zastarávání odsouzena k tomu, aby se stala doupětem reakce?