Francouzské radioaktivní dědictví

Přeměna jaderného odpadu na štěpný materiál je možná již od 50. let minulého století

Sedmé setkání interního semináře CEFRESu v roce 2022-2023.
Cílem semináře CEFRESu je představit probíhající výzkum členů CEFRESu a otevřít tak mezioborovou diskuzi o otázkách týkajících se metod, přístupů a koncepcí, díky které bude moci každý účastník porovnat vlastní pohled s předloženými pracemi.

Místo konání: Knihovna CEFRES a online
Datum: úterý 11. dubna 2023, 16:30
Jazyk: francouzština
Kontakt: cefres[@]cefres.cz

Ange Pottin (CEFRES / UK)
Diskutuje: Chloé Mondémé  (CNRS / CEFRES )

Abstrakt:

Již od 50. let 20. století mnoho aktérů francouzského jaderného průmyslu tvrdí následující: tíživé radioaktivní dědictví, které za sebou zanechala civilní a vojenská jaderná zařízení, není nepříjemným břemenem, ale pozitivním přínosem. Ozářené jaderné palivo, které bylo poprvé využito pro výrobu bomby, vychází z jaderného reaktoru v kritickém stavu, žhavé a toxické. Obsahuje však i cenné energetické materiály, které dnešní trh i budoucí morálně zodpovědná společnost blahobytu mohou využít. Z toho důvodu je třeba toto palivo opracovat, namnožit a opakovaně recyklovat. Takzvaný „uzavřený palivový cyklus“ je riskantní strategií, která nyní ztrácí na důvěryhodnosti. Připouští však závratný paradox: aby bylo možné s radioaktivním odpadem optimálně nakládat, je třeba jej vyrábět ve velkém množství. Uplatňování této politiky analyzuji prostřednictvím diskurzu jaderných fyziků, ekonomů a francouzských zástupců na mezinárodní scéně 50.-80. let minulého století. K tomu využívám nástroje vypůjčené ze studia vědy a techniky a z Marxovy a Simondonovy filozofie techniky.

Kompletní program semináře naleznete zde.

Facebooktwitterlinkedin