Ange Pottin: Výzkum & CV

Utopické ekologie: Futuristická obydlí založená na technologiích a spletitá nakupení odpadů

Projekt v rámci programu TANDEM „Domov mimo hranice druhů“, který je realizovaný Chloé Mondémovou a Petrem Gibasem.

Ange Pottin získal titul Ph.D. na pařížské École Normale Supérieure. Jeho výzkum propojuje filozofii techniky a studia vědy a techniky, přičemž klade důraz především na analýzu energetického a chemického průmyslu z pohledu jejich materiálního aspektu a představ, které s sebou přinášejí.

Moderní průmysl byl od prvních metod syntetické chemie vyvinutých v 18. století až po současné úvahy o cirkulární ekonomice často vykreslován jako systém, který postupně spěje k nezávislosti na přírodních zdrojích a dokonalému zacházení s externalitami. Tím však paradoxně přispěl k vytvoření nových koloběhů těžby a zmnožování odpadu. Hlavní hypotézou výzkumného projektu je, že takovéto utopické ekologie lze zkoumat jako oblast sporu mezi dvěma protichůdnými celky, kterými jsou představy o technickém a ekologickém aspektu naší domácnosti a její skutečné fungování v praxi. Dochází tak ke střetu mezi futuristickými technologicky založenými obydlími a spletitými nakupeními odpadů. Konkrétně je cílem projektu probádat dvě oblasti, jimiž jsou určité přísliby týkající se oběhového hospodářství ze strany petrochemického průmyslu a představy spojené s údržbou a vyřazováním některých jaderných zařízení z provozu.

Více informací naleznete na této stránce.

 

CV

Vzdělání

2022: Doktorské studium, École Normale Supérieure de Paris, disertační práce: „Matière fertile. Le résidu radioactif, le capital fissile et l’écologie imaginaire de l’industrie nucléaire“.

2016: Magisterské studium historie a filozofie vědy, Université de Paris

2012–2018: Student na École Normale Supérieure de Paris

 

Publikace

Ve francouzštině: „Le pouvoir et les opérations : Simondon et les imaginaires de l’industrie nucléaire“, Revue d’anthropologie des connaissances, 15-2, 2021.

V angličtině: „Power and Operations: Simondon and the Imaginaries of the Nuclear Industry“, Trilogia, Ciencia Tecnologia Sociedad, 13-25.

Facebooktwitterlinkedin