Ange Pottin: Výzkum & CV

Imaginary Ecologies: Futuristic Technological Dwellings, Persistent Residual Entanglements

Projekt v rámci programu TANDEM „Domov mimo hranice druhů“ s Chloé Mondémé a Petrem Gibasem.

Ange Pottin je držitelem titulu Ph.D., který získal na Ecole Normale Supérieure de Paris. Jeho výzkum se zaměřuje na filozofii techniky a Science and Technology Studies s důrazem na analýzu energetického a chemického průmyslu z pohledu jejich materiálnosti a imaginárna, které s sebou nesou.

Moderní průmysl se od prvních metod syntetické chemie v 18. století až po současný diskurz o cirkulární ekonomice často prezentoval jako systém postupně nezávislý na přírodních zdrojích s optimálním řešením externalit. Tím však paradoxně přispěl k vytvoření nových koloběhů produkce a množení odpadu. Hlavní hypotézou výzkumného projektu je, že takovéto imaginární ekologie mohou být studovány jako oblast sporu mezi dvěma protichůdnými soubory ztvárnění a praktik našeho technického a ekologického domova s futuristickými technologickými obydlími na straně jedné a změtí odpadů na straně druhé. Konkrétním cílem je analyzovat dvě oblasti výzkumu: sliby týkající se cirkularity ze strany petrochemického průmyslu a imaginárno spojené s údržbou a vyřazováním některých jaderných reaktorů z provozu.

Více informací naleznete na této stránce.

 

CV

Vzdělání

2022: Doktorské studium, Ecole Normale Supérieure de Paris, „Matière fertile. Le résidu radioactif, le capital fissile et l’écologie imaginaire de l’industrie nucléaire“.

2016: Magisterské studium historie a filozofie vědy, Université de Paris

2012-2018: Student na Ecole Normale Supérieure de Paris

 

Publikace

Francouzská verze: „Le pouvoir et les opérations : Simondon et les imaginaires de l’industrie nucléaire“, Revue d’anthropologie des connaissances, 15-2, 2021

Anglická verze: „Power and Operations: Simondon and the Imaginaries of the Nuclear Industry“, Trilogia, Ciencia Tecnologia Sociedad, 13-25.

Facebooktwitterlinkedin