Biopolitika a hromadná tělovýchova v moderních dějinách střední a východní Evropy

Biopolitika a hromadná tělovýchova v moderních dějinách střední a východní Evropy: kontinuity a diskontinuity

Konference

Kdy: od čtvrtka 28. do soboty 30. dubna 2022
Kde: první dny: CEFRES a online. Třetí den: AV ČR, Národní 3, Praha 1. Pro více informací, kontaktujte prosím : vojtech.pojar(@)cefres.cz
Jazyk: angličtina
Organizátoři:
Nikola Ludlová
(CEU, Budapešť / CEFRES, Praha)
Vojtěch Pojar
(CEU, Budapešť / CEFRES, Praha)
Lucija Balikić (CEU, Vídeň)
John Paul Newman (Maynooth University)

Pokud sa chete připojit online, použijte prosím tento odkaz :

https://ceu-edu.zoom.us/j/92239987638?pwd=aTRMSFVKU2pJdk9DRk5Vbmk2cXNwUT09#success

Meeting ID: 922 3998 7638

Passcode: 630958

Viz program níže :

Mezinárodní konference, za velkorysé podpory CEFRES, Akademie věd ČR a Centra historických studií, Pasts, as, se zabývá souvislostmi mezi biopolitickými diskursy a hromadnou tělovýchovou v moderních dějinách střední a východní Evropy. Zaměřuje se zejména na Sokol, tělocvičný spolek vzniklý roku 1862 v Praze podle vzoru německého turnerského hnutí. Sokolské spolky propagovaly koncept slovanské vzájemnosti a byly zakládány nacionalisty v mnoha kontextech střední a východní Evropy. V meziválečném období měly proto sokolské organizace kromě Československa masovou povahu také v Bulharsku, Jugoslávii, Polsku a Rumunsku. Třídenní konference se zúčastní badatelé zaměřující se na dějiny sokolské tělovýchovy ve všech těchto zemích. Ve středu jejich zájmu bude otázka vazeb či dokonce symbiózy mezi hromadnou tělovýchovou a biopolitickými diskursy v meziválečné střední a východní Evropě, jakož i otázka jejich (dis)kontinuity.

Konference pohlíží na dějiny biopolitiky a hromadné tělovýchovy ve střední a východní Evropě z komparativní perspektivy. Zkoumá roli spolků obecně a hromadné tělovýchovy zvláště při produkci a cirkulaci biopolitického vědění v tomto regionu. Její účastníci si pokládají otázku, jakým způsobem biopolitika formovala praktiky hromadné tělovýchovy a jak tyto praktiky naopak formovaly diskurzy disciplín jako byla eugenika, biotypologie a rasová antropologie. Vzhledem k tomu, že sokolské organizace ve střední a východní Evropě byly úzce propojeny, osvětlují jednotlivé konferenční příspěvky cirkulaci biopolitického vědění nejen na lokální úrovni, ale poukazují také na její transnacionální dimenzi. Potvrzují tak tezi Anne-Marie Thiesse a dalších badatelek zdůrazňujících transnacionální povahu nacionalismu. Problematizace vazeb sokolského hnutí a biopolitických diskursů je rovněž příspěvkem k probíhající diskusi o roli spolků a kultury sdružování v meziválečné střední a východní Evropě. Zatímco většina výzkumu se dosud zabývala významem spolkové činnosti z perspektivy modernizační teorie či dějin nacionalismu, naše konference se zaměřuje na biopolitické cíle těchto sdružení a zkoumá jejich komplexní vztah k biopolitickým agendám národních států v nichž působily.

Naše konference se připojuje také k úsilí o přehodnocení konvenční periodizace dějin ve střední a východní Evropě. Rostoucí počet badatelů problematizuje význam přelomových roků, které tradiční historiografie odvozovala z politických dějin. Historikové již nespatřují v politických událostech momenty zlomu, ale sledují spíše hlubší kontinuity aktérů, praktik a institucí. Naše konference by ráda přesunula těžiště této debaty na biopolitiku. Do jaké míry biopolitika v meziválečné střední a východní Evropě čerpala ze starších modelů a sítí zformovaných v imperiálním kontextu? Můžeme vysledovat kontinuity mezi biopolitikou v meziválečném období a v poválečných státně socialistických režimech? Pořadatelé této konference jsou přesvědčeni, že odpověď na tyto otázky může vyjít pouze ze studia konkrétních institucí a společenských praktik. Z empirického hlediska jsou tedy hromadné tělovýchovné spolky jako Sokol ideálním podkladem pro tuto analýzu.

Program

28 April | 16:00–18:00 | CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

16:00–16:15
Welcoming of the participants
Opening remarks of the Director of Cefres and the organizers

16:15–17:15
Keynote lecture 1
Balázs Trencsényi
(Central European University – CEU, Vienna) Transnational Histories of Nationalism in East Central Europe

Discussion (until 17:15)

29 April | 9:00–17:30 | CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

9:00–9:40
Keynote lecture 2
Petr Roubal (Institute of Contemporary History, Prague)                   Can the People Betray?” Continuities and Conflicts in Post-War Mass Gymnastics.

Discussion (until 10:00)

10:00–11:00 | Coffee Break

11:00–13:00
Biopolitics, Nationalism, Supranationalism. Part 1
Transnational Nationalism: Sokol and the concepts of Slavic commonality

Isidora Grubački (Institute of Contemporary History, Ljubljana)
The Yugoslavist orientation of feminism in interwar Yugoslavia: the case of Zofka Kveder

Miklós Tömöry (Eötvös Loránd University, Budapest)
Serbian Youth Movement, Military Culture in Novi Sad and the Beginnings of Serbian Sokol

Dušan J. Ljuboja  (Eötvös Loránd University, Budapest)
Pan-Slavism as an idea. A brief overview of its main transformations in the 19th and 20th centuries

13:00–14:00 | Lunch

14:00–15:30
Biopolitics, Nationalism, Supranationalism. Part 2
Dis/continuities Post-1945

Paul Batcabe-Lacoste (ENS Paris-Saclay, Sciences Po, Paris)
The Peace Race, a Tour de France in the Eastern Bloc (1952-1957)?

Fabio Giomi (CNRS, CETOBaC, Paris)
A Radical Youth: Analyzing Catholic Associational Life in Interwar Yugoslavia through the Memoirs of Marica Stanković

15:30–16:00 | Break

16:00–17:30
East Central Europe’s Special Issue contributors’ presentations.

Part 1

Jovana Papović (EHESS, CETOBaC, Paris)
The Sokol and the Shaping of Yugoslav Youth

John Paul Newman (Maynooth University)
The Moravian Sokol in the Interwar Period

30 April | 9:00–14:30 | Czech Academy of Sciences, Národní 3, Prague 1

09:00–10:30
East Central Europe’s Special Issue contributors’ presentations Part 2

Vladana Putnik Prica (University in Belgrade)
The Role of Architecture in Shaping the Sokol Visual Identity in the Kingdom of Yugoslavia

Ivaylo Nachev (Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences)
The Yunak societies in Interwar Bulgaria (1918–1939)

Lucija Balikić & Vojtěch Pojar (CEU, Vienna)
Plastic nationhood: Eugenic thought and initiatives in the post-Habsburg Sokol

10:30–11:00 | Break

11:00–12:00
East Central Europe’s Special Issue contributors’ presentations. Part 2

Kamil Ruszała (Jagiellonian University of Cracow)
Sokół in Partitioned Poland and Early Interwar Period 

Irina Sirotkina (Institute for the History of Science and Technology)
From Prague to Russia: The Sokol’s Turbulent Flight to the East

12:00–13:00 | Lunch

13:00–14:00
Planning for the future project and publication
moderated by John Paul Newman

14:00–14:30 | Closing remarks by the organizers

16:00–18:00 | Strahov Stadium visit (optional)  / Check-out, departure for the rest