Covid 19, management a průmyslové organizace: jak manažeři a vedoucí pracovníci vnímají krizi ve střední Evropě

Vincent Montenero, MIAS (Praha)

bude přednášet v semináři  Současné otázky. Úvahy o krizi organizovým CEFRESem.

Datum: Středa, 7. dubna, 12h30 až 13h50
Místo: Online na Zoomu
Organizátoři
:  Maria Kokkinou (post-doktorandka v CEFRESu / Univerzita Karlova), Jérôme Heurtaux (CEFRES)
Jazyk: francouzština

Pro účast v semináři klikněte na následující odkaz :
https://us02web.zoom.us/j/84097191940

Pro více informací o semináři a jeho programu navštivte tuto stránku : http://cefres.cz/fr/seminaires/penser-les-crises.

Ocitnout se ve stepích v období krize. Náhled na zkušenost karantény v buriatské rodině

Veronique Gruca (CEFRES)

bude přednášet v semináři  Současné otázky. Úvahy o krizi organizovým CEFRESem.

Datum: Středa 31. března 2021, 12h30 až 13h50
Místo: Online na Zoomu
Organizátoři
:  Maria Kokkinou (post-doktorandka v CEFRESu / Univerzita Karlova), Jérôme Heurtaux (CEFRES)
Jazyk: francouzština

Pro účast v semináři klikněte na následující odkaz :
https://us02web.zoom.us/j/84097191940

Pro více informací o semináři a jeho programu navštivte tuto stránku : http://cefres.cz/fr/seminaires/penser-les-crises.

Střední Evropa : Akademická svoboda v ohrožení.

Jérôme Heurtaux, CEFRES

bude přednášet v semináři  Současné otázky. Úvahy o krizi organizovým CEFRESem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Datum: Středa 17. února 2021, 11h až 12h20
Místo: Online na Zoomu
Organizátoři
:  Maria Kokkinou (post-doktorandka v CEFRESu / Univerzita Karlova), Jérôme Heurtaux (CEFRES)
Jazyk: francouzština

Pro účast v semináři klikněte na následující odkaz:
https://cesnet.zoom.us/j/94466941213
Identifikační číslo : 944 6694 1213

Pro více informací o semináři a jeho programu navštivte tuto stránku : http://cefres.cz/fr/seminaires/penser-les-crises.

Migrační krize z pohledu historie a antropologie

Jedenácté setkání semináře “Úvahy o krizi”, organizovaného CEFRESem a Fakultou sociálních věd UK, povede Maria Kokkinou, CEFRES / IMS FSV UK, a Florence Vychytil-Baudoux, EHESS / associate at CEFRES.

Téma: Migrační krize z pohledu historie a antropologie

Kde: online.
Pro registraci kontaktujte prosím organizátory: maria.kokkinou@cefres.cz.
Kdy: středa 16. prosince, 12:30-13:50
Jazyk: francouzština.

Přednáška je součástí semináře Současné otázky. Úvahy o krizi”/”Enjeux contemporains. Penser les crises”, organizovaného Marií Kokkinou (CEFRES / UK) a Jérômem Heurtaux (CEFRES).

Prezentace semináře:

“Krize” nepřestává nabývat na významu: výskyt a nebývalé rozšíření koronaviru Covid-19 v roce 2020 dodalo tomuto pojmu aktuálnost, kterou nepamatujeme od doby finanční krize v roce 2009. Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá.

Tento pojem, nerozlučně se pojící s moderní dobou, zaměstnává celou naši společnost, a to všemi svými aspekty. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.

Které skutečnosti jsou označovány jako “krize” a v čem jsou “kritické”? Co je to krize a jak vysvětlit její vznik? Jak se krize vyvíjí a jaké jsou její dopady a důsledky? Proč krize vyvolávají konflikty ohledně interpretace svého významu? Je pojem “krize” centrálním tvůrcem naší modernity a klíčem k porozumění témat, která se prolínají současnou společností?

“Here is a place that has left its place”: vzpomínky poražených, stopy krizí a dekolonizačních válek

Deváté setkání semináře “Úvahy o krizi”, organizovaného CEFRESem a Fakultou sociálních věd UK, povede Michèle Baussant (CNRS, CEFRES).

Téma: Here is a place that has left its place”: vzpomínky poražených, stopy krizí a dekolonizačních válek.

Kde: online.
Pro registraci kontaktujte prosím organizátory: maria.kokkinou@cefres.cz.
Kdy: středa 2. prosince, 12:30-13:50.
Jazyk: francouzština.

Přednáška je součástí semináře:
Současné otázky. Úvahy o krizi”/”Enjeux contemporains. Penser les crises
organizovaného Marií Kokkinou (CEFRES / UK) a Jérômem Heurtaux (CEFRES).

Prezentace semináře:

“Krize” nepřestává nabývat na významu: výskyt a nebývalé rozšíření koronaviru Covid-19 v roce 2020 dodalo tomuto pojmu aktuálnost, kterou nepamatujeme od doby finanční krize v roce 2009. Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá.

Tento pojem, nerozlučně se pojící s moderní dobou, zaměstnává celou naši společnost, a to všemi svými aspekty. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.

Které skutečnosti jsou označovány jako “krize” a v čem jsou “kritické”? Co je to krize a jak vysvětlit její vznik? Jak se krize vyvíjí a jaké jsou její dopady a důsledky? Proč krize vyvolávají konflikty ohledně interpretace svého významu? Je pojem “krize” centrálním tvůrcem naší modernity a klíčem k porozumění témat, která se prolínají současnou společností?

 

Fotografie, které upozornily na hospodářskou krizi

Sedmé setkání semináře “Úvahy o krizi” , organizovaného CEFRESem a Fakultou sociálních věd UK, povede Fedora Parkmann (Ústav dějin umění AV ČR/CEFRES).

TémaFotografie, které upozornily na hospodářskou krizi.

Kde: online.
Pro registraci kontaktujte prosím organizátory: maria.kokkinou@cefres.cz.
Kdy: středa 18. listopadu, 12:30-13:50.
Jazyk: francouzština.

Přednáška je součástí semináře:
“Současné otázky: Úvahy o krizi”/”Enjeux contemporains. Penser les crises
organizovaného Marií Kokkinou (CEFRES / UK) a Jérômem Heurtaux (CEFRES).

Prezentace semináře:

“Krize” nepřestává nabývat na významu: výskyt a nebývalé rozšíření koronaviru Covid-19 v roce 2020 dodalo tomuto pojmu aktuálnost, kterou nepamatujeme od doby finanční krize v roce 2009. Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá.

Tento pojem, nerozlučně se pojící s moderní dobou, zaměstnává celou naši společnost, a to všemi svými aspekty. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.

Které skutečnosti jsou označovány jako “krize” a v čem jsou “kritické”? Co je to krize a jak vysvětlit její vznik? Jak se krize vyvíjí a jaké jsou její dopady a důsledky? Proč krize vyvolávají konflikty ohledně interpretace svého významu? Je pojem “krize” centrálním tvůrcem naší modernity a klíčem k porozumění témat, která se prolínají současnou společností?