Digitální technologie ve službách kulturních institucí

První setkání v rámci cyklu Vytváření a sdílení znalostí v digitální éře.

Program:

Odile Grandet / Campus Condorcet
Digitální knihovna na univerzitách: jaké má místo a využití

Filip Šír / Moravská zemská knihovna v Brně
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.

Mélanie Leroy-Terquem / Bibliothèque nationale de France
Gallica – digitální knihovna v době sociálních sítí

David Stecker / Národní galerie
Digitální prezentace sbírek a nutnost setkání se s originálem

Radka Římanová / UISK FF UK
Potřebují digitální knihovny knihovníka?

Candice Chenu / Musée du Quai Branly
Muzejní sbírky a virtuální výstavy: vstříc novým návštěvníkům

Marie Vítková / Národní muzeum
eSbírky – prezentační platforma digitalizovaných muzejních sbírek

Místo konání: Národní galerie v Praze – Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7 – Holešovice.

Jazyk: simultánní tlumočení příspěvků do češtiny a francouzštiny zajištěno.

Registrace: katarina.hornackova@ifp.cz