Digitální hry jako reprezentace minulosti: kontext střední Evropy

4. zasedání Semináře CEFRESu  2021–2022

Digitální hry jako reprezentace minulosti: kontext střední Evropy

představí
Jan Kremer, doktorand, CEFRES, Pedagogická fakulta UK

Kdy: 10. listopadu 2021 v 16:30
Kde: v CEFRESu a online (k registraci napíšte prosím na mail claire(@)cefres.cz)
Jazyk: angličtina

Jan Kremer představí současná historická herní studia jako součást širšího oboru public history (historie ve veřejném prostoru). Prezentace pojedná historické hry jako tekutý předmět výzkumu a představí hlavní analytické metody a strategie. Jan Kremer, medievista píšící disertaci o digitální medievalismu, se bude věnovat ludickým reprezentacím středověku se zaměřením na středoevropskou herní produkci a kontextu regionální historické kultury.