Jan Kremer: výzkum & CV

The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture 

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

kontact: jan.kremer(@)cefres.cz

Mým hlavním tématem je výzkum reprezentací minulosti v digitálních hrách, jejich konstrukce vývojáři a recepce hráči. V České republice hraje nějakou digitální hru více než polovina obyvatel a průměrný věk hráček je přes třicet let. O obsahu her se v mainstreamových médiích však mnoho nemluví, akademičtí historici je dosud ignorují. Přitom tituly odehrávající se v minulosti nebo ty dějinami inspirované pravidelně obsazují vrchní příčky žebříčků prodejnosti. Nedávné výzkumy dokazují, že zmíněné hry se díky své interaktivitě, performativitě a imerzivitě staly vlivným historickým médiem. Tato nová forma populární historie prakticky odráží i ovlivňuje naši historickou kulturu, tj. „jak chápeme, vyjednáváme i komunikujeme o minulosti v současnosti“.

Porozumění historickým digitálním hrám je zásadní nejen pro práci historiků, archeologů, politologů nebo antropologů, ale je důležité také pro edukační obory jako didaktika dějepisu nebo muzeologie. Výzkumem historických digitálních her se zabývá obor public history (historie ve veřejném prostoru), který se v tomto kontextu nevěnuje jen zprostředkováním odborných výsledků historiografie veřejnosti, ale zajímá ho také analýza historických reprezentací určených veřejnosti nezávisle na tom, kdo je jejich autorem. Cílem mé práce není faktograficky kontrolovat herní tituly, ale naopak se snažit pochopit, „jak hra zachází s historií, kdo ji vytváří a proč, a jak výsledný kulturní artefakt ovlivňuje naše chápání minulosti“.

Má práce se soustředí především na herní medievalismy, tj. současná herní reprezentace středověké kultury a společnosti. Zabývám se nejen hrami, ale také souvisejícími paratexty nebo dalšími remedializacemi středověkých témat v televizních seriálech, filmech, knihách nebo audiovizuálním umění. Geopolitický rámec mého výzkumu tvoří česká a v širším kontextu středoevropská historická kultura. Podstatnou součástí mé práce je také výzkum vnímání a konstrukce medievalismů u hráček a hráčů.

CV

Vzdělání

2001–2009 – Charles University in Prague, Faculty of Arts
Mgr degree from History and Auxiliary Sciences of History/Archive Studies
since 2017 – Charles University in Prague, Faculty of Education
Ph. D. Program: Public History

Účast na výzkumných projektech
 • 2019–2021 – Sázava: Archaeology of a Medieval Monastery, Czech Science Foundation Project, Archaeological Institute, Czech Academy of Sciences, Prague
Pedagogické aktivity
 • 2014–2020 – Council on International Educational Exchange and Charles University in Prague
 • Od 2018 – Faculty of Education, Charles University in Prague
Organizována konference
 • November 21–22 and 28–29, 2022 – Central and Eastern European Historical Games Workshop, Prague and online, in cooperation with CEFRES, Academy of Sciences, Faculty of Social Sciences of the Charles University and Film and TV School of the Academy of Performing Arts;  website: https://ceehgc.eu/
Seznam posledních publikací
Přispěvky na konferencích
 • Červenec 2022 – International Medieval Congress, Leeds UK
 • September 2021 – Využití a zneužití historie v moderních kulturně-politických diskurzech [Use and Abuse of History in Modern Cultural and Political Discourses], Centre of Medieval Studies, Prague
 • Listopad 2020 – conference Dějiny ve veřejném prostoru [History in the Public Space], Prague
 • Červenec 2020 – international online workshop The Middle Ages in Modern Games, Winchester
 • Listopad 2019 – international workshop, Mittelalterrezeption in der Gegenwartskultur, Collegium Carolinum, Prague
 • Říjen 2019 – international workshop The Heidelberg – Prague – Budapest Triangle: Urban Societies in Border Zones, CEU, Budapest
Články
 • Historická herní studia: Nástin badatelského pole [Historical Game Studies: An Outline of the Research Field], Historie – Otázky – Problémy 13, 2021, No. 2, pp. 12–35.
 • Hra o historii. Dititální reprezentace minulosti [Game for History. Digital Representations of the Past], Dějiny a současnost 10, 2020, pp. 10–13.
Facebooktwitterlinkedin