Diskuse o normách vědeckého psaní

Workshop pro mladé vědce

Organizuje Julien Wacquez (EHESS, CESPRA, CEFRES)
Partneři: CEFRES, EHESS (Paris), Filozofický ústav AV ČR
Datum a místo: 23. května 2018, FLÚ AV ČR, zasedací místnost (Jilská 1, Praha 1)
Jazyk: angličtina

Call for papers můžete najít zde.

Abstrakty přednášek v angličtině si můžete prohlédnout zde: Abstracts.

Už od svého založení si sociální vědy kladou otázku, jaký dopad a jaké hranice má vědecké psaní. Do jaké míry se takovýto typ psaní podepisuje na produkci znalostí? Jak se o normách vědeckého psaní jedná? Jak takovýto typ textu ovlivňuje čtenáře?

Významní profesoři se spolu s mladými vědci budou snažit najít odpovědi na tyto otázky, ale také se podělí o své vlastní zkušenosti. S jakými problémy se při psaní setkávají oni? Jaké strategie či jakou rétoriku k jejich vyřešení používají?

Jelikož psaní vědeckých textů je záležitost jak individuální, tak kolektivní,  cílem tohoto workshopu je diskutovat o tématech a problémech spojených s respektováním obecně přijatých pravidel psaní vědeckých textů, ale také s jejich záměrným porušováním.

Program
9:30-10:00: Přivítání účastníků
10:00-10:30: Úvodní slovo

Jan Balon (FLÚ AV ČR)

10:30-12:00
Panel 1. Nacházení se skrze psaní ve společenských vědách
 • Julien Wacquez (EHESS-CESPRA & CEFRES)
  The Ways of Science Fiction in the Study of Anthropocene
 • Aníbal Arregui (CEFRES & FSV UK)
  Straw-Men of Science: “Hologrammatic” Dichotomies as Academic Sparring

Předsedá: Jan Balon (FLÚ AV ČR)

Oběd

13:30-15:30
Panel 2. Psát vědu a/nebo psát politiku
 • John Holmwood (Univerzita v Nottinghamu)
  Writing for Justice; when other Lives are at Stake
 • Jitka Wirthová (ISS FSV UK)
  How to Write the Proof: Creating Expertise in Strategic Documents for Educational Reform
 • Abdul Qadar (EHESS-LAS)
  Writing as a Punjabi Native Anthropologist: Understanding the Relationship between Ethnographic Text, Self of an Anthropologist and Representation

Přestávka

16:00-18:00
Panel 3. Vědec sociologie jako spisovatel
 • Jean-Louis Fabiani (EHESS & CEU)
  The Impossible Novelist: Portrait of the Sociologist as a Frustrated Writer
 • Fanny Charrasse (EHESS-LIER)
  Literary but Not Fictional
 • Edouard Chalamet-Denis (EHESS-CESPRA)
  Via Hayden White: Questionning Narrative and Opening Possibles in the Writing of History

Ilustrace : Edgar Degas, Portrét Edmonda Durantyho (1879)