Domovníci v Budapešti jako prospěcháři holokaustu v Maďarsku

Přednáška Istvána Pál Ádáma (CEFRES) v rámci semináře o moderní židovské historii pořádaném ÚSD AV ČR a CEFRESem ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 1420/3, Praha 1
Kdy: 17:00 – 19:00
Jazyk: anglicky

Abstrakt
Během druhé světové války představovali domovníci v Budapešti spojku mezi úřady a většinou židovských obyvatel žijících ve městě. Jejich úloha nabývala na důležitosti, především pak v létě 1944, kdy bylo rozsáhlé budapešťské ghetto tvořeno asi 2 000 samostatnými bytovými domy. Ve své přednášce se budu snažit vysvětlit okolnosti, za nichž se domovníci mohli majetkově obohacovat tím, že pomáhali perzekuovaným Židům přežít.