Týden divezity

Organizátoři: Jan Bičovský, Anna Hořejší, Eva Marková, Pavel Sitek, Kateřina Svatoňová
Jazyk: čeština, angličtina
Kde: Hybernská 4

Program a více informací o Týdnu diverzity najdete na oficiálních stránkách http://tydendiverzity.cz/

V rámci Týdne diverzity vytváří FF UK platformu pro společné aktivity kateder, ústavů, zájmových spolků FF UK a jejích partnerů.

Téma Město a emoce vede k prozkoumávání života ve městě z různých pohledů. Prázdný dům v Hybernské 4 nabízí prostor pro setkání, sdílení zkušeností, výměnu názorů i navázání kontaktů. Město a emoce v Hybernské 4 to jsou přednášky, semináře, workshopy, projekce, výstavy, vycházky, čtení, koncerty a mnohem více na jednom místě. Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a primátorky hlavního města Prahy.

Aurore Navarro (CEFRES – FMSH) vystoupí na workshopu Strategie identity: dědictví a diverzita organizovaném Ústavem světových dějin a promluví zde na téma Kvalita potravin a maloobchod s potravinami v České republice:  dědictví, znovuobjevení a inovace.