Kdo edituje naše dějiny neboli výzva k publikaci zdrojů o holocaustu

Kdo edituje naše dějiny neboli výzva k publikaci zdrojů o holocaustu. Případ Emanuela Ringelbluma a jeho poznámek z ghetta

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Joanna Nalewajko-Kulikov (Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:30-19:00
Jazyk: angličtina

Abstrakt

V září 1939 polsko-židovský historik, učitel a sociální aktivista Emanuel Ringelblum (1900-1944) začal vést poznámky o různých aspektech válečné reality. Jeho činnost pokračovala až do ledna 1943. Byl to začátek širšího dokumentačního projektu, později známého pod kódovým označením “Oneg Shabbat” či “Podzemní archiv varšavského ghetta”. Po válce byly tyto materiály objeveny a nyní jsou uloženy v archivu Židovského historického ústavu ve Varšavě. Malá část se nachází ve fondu Hersh Wasser (YIVO Institute for Jewish Research, New Yorku).

Ringelblumovy poznámky byly vydány v původním jazyce (v jidiši) ve Varšavě v roce 1952 (Notitsn fun varshever geto), 1961-1963 (Ksovim fun geto) a v Tel Avivu v roce 1985 (reprint vydání 1961-1963 včetně poznámek od Hersh Wasser Collection). Do polštiny poznámky přeložil koncem padesátých let Adam Rutkowski, ale po antisemitské kampani v roce 1968 byl překlad stažen z tiskárny. Překlad konečně vyšel až v roce 1983 a byl vydán Arturem Eisenbachem s názvem Kronika getta warszawskiego.

V mé přednášce bych se ráda podělila o své zkušenosti z přípravy nového, kritického a kompletního vydání poznámek (Pisma Emanuela Ringelbluma z Getta, Joanna Nalewajko-Kulikov, překlad: Agata Kondrat a kol., Varšava, 2018, série “Archiwum Ringelbluma, Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy “, svazek 29). Ráda bych ukázala rozdíly mezi novým a předchozím vydáním a zahájila diskuzi o problémech spojených s vydáním díla, které se k nám dostalo jako nedokončený náčrt a nebylo tedy v této podobě určeno k publikaci.

Joanna Nalewajko-Kulikov je docentkou na Historickém ústavu Tadeusze Manteuffela Polské akademie věd. Její výzkum se zaměřuje na historii východoevropského židovství v 19. a 20. století, historii jidišské kultury (zejména jidišského denního tisku) a polsko-židovských vztahů. Mezi její knihy mimo jiné patří Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o zydowskich komunistach z Polsce (2009) a Mowic we wlasnym imieniu. Prasa jidyszowa a dvorzenie zydowskiej tozsamosci narodowej (2016). Pro vydavatelskou sérii “Archiwum Ringelbluma” vydala memoáry Tsvi Prylucki (2015) a Poznámky Emanuela Ringelbluma z varšavského ghetta (2018). V současné době pracuje na knižním projektu, který je věnován jidišskému tisku v meziválečném Polsku.