Ethnology in the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges

Mezinárodní konference organizovaná k 70. výročí založení Ústavu Etnológie Slovenské akademie věd pod záštitou Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Kde: Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko

Organizátoři: T. Podolinská, G. Kiliánová, M. Vrzgulová, K. Popelková (Bratislava), Z. Uherek (Praha), G. Bárna (Szeged), T. Smolińska (Opole), C. Royer (CEFRES, Praha)

Kompletní program je k dispozici na webových stránkách Ústavu Etnológie SAV.

Panely:

  1. Tematické a metodologické výzvy v současné etnologii a antropologii
  2. Aplikovaná antropologie – Jak se vyspořádat se současnými sociálními a spoločenskými výzvami?
  3. Rituál jako sociální praktika v současné společnosti
  4. Komunikace a paměť: mezigenerační přenos
  5. Fámy a jejich funkce v meziskupinových vztazích
  6. Kulturní dědictví
  7. Fórum mladých vedců (posterové prezentace PhD. studentů)
  8. V4-Networking Panel (prezentace současného výzkumu všech partnerů a vytvoření nové platformy pro další spolupráci a of networking)