Cizinci bez slitování a vyhnanci koloniálních světů: komparativní přístup (Alžírsko – Egypt)

Třetí setkání česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Michèle Baussant (CEFRES)
Téma: Cizinci bez slitování a vyhnanci koloniálních světů: komparativní přístup (Alžírsko-Egypt)

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 201. Online.
Kdy: čtvrtek 12. listopadu,  9:10-12:30
Jazyk: francouzština

Toto setkání je součástí česko-francouzského historického semináře organizovaného Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým.

Více informací o semináři naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty.