Forma a energie v díle Abyho Warburga

Přednáška Lary BONNEAU  (CEFRES & Université Paris I) v rámci semináře Collegium historiae artium Ústavu dějin umění AV ČR.

Místo: UDÚ AV ČR, Husova 4, Prague 1, místnost 117
Jazyk: anglicky

Dílo kunsthistorika Abyho Warburga (1866-1929) se rozvíjelo v rámci filosofického a teoretického korpusu, který je často přehlížený. Jeho estetika byla součástí mnohem širšího projektu: vytváření “Psychologie” založené na vztazích mezi rozličnými symbolickými formami vykonstruovanými člověkem. Jeho metoda tak osciluje mezi extrémním zaměřením se na detaily uměleckých děl a širší ambicí o založení “vědy o kultuře”. Záměr Lary Bonneau se vztahuje na objevování Warburgovy myšlenky energie ve spojení s jeho využitím konceptu “polarity”. Cílem tedy bude lépe pochopit roli filosofických vlivů v rámci vývoje jeho prací.