Not so far away from West, the Turn of Art in Bratislava (1960-1980)

Perin Emel Yavuz (CEFRES & FMSH) se bude během své přednášky konané v rámci Čtvrtečních seminářů Sociologického ústavu AV ČR zabývat  pohledem na centrum a periferii v kontextu uměleckého obratu objevujícícho se v bratislavské avantgardě 60. – 80. let.

Jazyk: anglicky
Kde: Jilská 1, Prague 1

Pozoruhodná proměna paradigmatu, o níž se mluvilo jako o obratu v umění (turn of art), která se objevila v době 60. – 80. let 20. století, se stala po roce 2000 oblíbeným předmětem zájmu vědců v západní Evropě i ve Spojených státech. Ti se ve většině případech zaměřují na tyto geografické oblasti, které jsou vnímány jako centrum avantgardy. Avšak pokud se zaměříme na “okrajové” a další “periferní” oblasti, můžeme nahlédnout tento zřejmý etnocentrický mýtus z jiné perspektivy.  Představením mikrokosmu bratislavské neo-avantgardy má tato přednáška za cíl zdůraznit chronologickou podobnost, která mezi “centrem” a “periferií” existovala. Tato studie, zaměřená na umělecká díla a na profesní dráhy umělců, si klade za cíl prostřednictvím kulturních trasferů a lokálního kontextu lépe pochopit původ tohoto uměleckého obratu.