Velký rozhovor s Ghassanem Hagem u příležitosti vydání Paskalovských meditací

V rámci série seminářů o odkazu Pierra Bourdieua, organizovaných střediskem CEFRES, Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR, a u příležitosti vydání českého překladu Paskalovských meditací (Nakladatelství Karolinum v překladu Jana Petříčka) se na Francouzském institutu v Praze uskuteční Velký rozhovor s profesorem Ghassánem Hádžem.

Kdy: 1. prosince 2022, 17:00
Kde: Francouzský Institut, Štěpánská 35, Praha 1
Organizuje: CEFRES ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze
Jazyk: angličtina
Moderuje: Yasar Abu Ghosh (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

Ghassan Hage je antropolog vyučující na Univerzitě v Melbourne a nyní je hostujícím profesorem na Institutu Maxe Plancka v Halle. Narodil se v Libanonu a hlavním těžištěm jeho výzkumu v oblasti komparativního studia nacionalismu, rasismu a multikulturality je právě libanonská diaspora, Střední východ a Austrálie. Vedle toho je odborníkem na tematiku konstrukce kulturní a sociální identity společenských skupin bílé barvy pleti.

Ghassan Hage vystudoval Univerzitu Macquarie v Sydney a Univerzitu v Nice a několikrát byl hostujícím vyučujícím na pařížské École des hautes études en sciences sociales, kde spolupracoval s Pierrem Bourdieuem. A právě také z jeho díla – ne něž je jedním z největších odborníků – čerpá při tvorbě své sociální teorie.

Je autorem například:

  • The Diasporic Condition, University of Chicago Press, 2021.
  • Decay, Duke University Press, 2021.
  • Is Racism an Environmental Threat?, Polity Press, 2017.
  • Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination. Melbourne University Press,  2015.
  • White Nation: fantasies of White supremacy in a multicultural society, Routledge, 1998.